Grensesnittsendringer

«Views»-konfigurering

Små endringer slik som hovedmenyen og navnet på søkefanene kan lett gjøres i Primo Back Office.

Større endringer kan overkjøres ved oppdatering. Ta kontakt med oss ved spørsmål.

Utseende nåværende grensesnitt

Nytt grensesnitt