Fjernlån mellom BIBSYS-bibliotek og bibliotek utenfor BIBSYS-konsortiet

De ulike systemleverandørene er enige om en ny teknisk løsning for fjernlån som erstatter NILL. Dette er på plass hos Bibliofil og Mikromarc og Tidemann. Ta kontakt med din systemleverandør om du er usikker på om ditt biblioteksystem støtter denne funksjonaliteten.

Dette betyr at fjernlån kan opprettes i eget biblioteksystem og sendes direkte til et BIBSYS-bibliotek. Alternativt kan man bestille fjernlån i Oria via fjernlånsfanen. Oria vil da automatisk sende bestilling til valgte BIBSYS-bibliotek og samtidig sende kvittering på bestillingen til ditt eget biblioteksystem.

Bestilling direkte fra eget biblioteksystem

For bestilling direkte fra eget biblioteksystem må du bruke fjernlånsfunksjonaliteten som er i ditt biblioteksystem. Ta kontakt med din systemleverandør for veiledning om hvordan dette gjøres.

Bestilling via Oria

Alle bibliotek som er registrert i Base Bibliotek og som har et 7-sifret biblioteknummer kan bestille fjernlån fra et BIBSYS-bibliotek.

Bruk denne veiledningen hvis du bruker Bibliofil eller Mikromarc som biblioteksystem, eller at du vet at ditt biblioteksystem støtter den nye fjernlånsfunksjonaliteten.

Bruk denne veiledningen hvis du bruker et annet biblioteksystem, eller ikke har noe biblioteksystem.

Merk at det er pr nå ikke mulig å legge inn bestilling på materiale (artikler) som institusjonen har tilgang til elektronisk.