FAQ for Oria

Det er to ting som må være på plass:

1) BIBSYS brukerstøtte må ha bedt Ex Libris åpne i sin brannmur for din(e) IP-adresse(r) som ønsker tilgang til Back Office.

2) Følgende to porter må være åpne for utgående trafikk i brannmuren(e) til din egen institusjon for din(e) IP-adresse(r):

tcp/1443
tcp/1601

Og her er en sjekkliste: http://www.bibsys.no/wp-content/uploads/2018/02/Problemer_tilgang_BO.pdf

Problem:
Etter pålogging til Oria via Feide kommer dette skjermbildet fram.

Autentisering i Feide har gått greit og riktig Feide-id står øverst på skjermen (i eksemplet [email protected])
Likevel sviktet påloggingen.

Årsak:

Biblioteket har registrert feil Feide-id i Alma (i eksemplet [email protected]).

Løsning:
Kontakt biblioteket og be de rette feilen.

Feide-instansen som du bruker ved pålogging, er nede.

Løsning:
Kontakt driftsansvarlig for Feide-instansen.
Dersom det er BIBSYS-Feide du bruker: Meld det vha. brukerstøtteportalen: https://support.bibsys.no

Når de bibliografiske postene ble overført til Alma fikk de nye "objektID" i Alma. Det betyr at lenker som slår opp på et bestemt objektID i Oria ikke vil få treff da posten har fått en ny hoved-ID (Alma MMS-ID). De gamle objektID'ene er gjort søkbare i Oria så det er mulig å få treff ved å endre søkesyntaksen/strukturen på lenken.

Lenker på formen:

http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?docId=BIBSYS_ILS121583228&vid=XXXX

eller

http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/XXXX:default_scope:BIBSYS_ILS121583228

vil ikke lenger gi treff.

Lenkene må endres til å være på denne formen:

http://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?institution=XXXX&vid=XXXX&search_scope=default_scope&query=lsr09,contains,YYYYYYYYY

der XXXX byttes ut med kortformen til Oria-instansen i store bokstaver og YYYYYYYYY byttes ut med det gamle objektID'et.

Eventuelt kan man bruke denne lenkesyntaksen:

http://www.oria.no/?sokeindeks=lsr09&vid=XXXX&search=YYYYYYYYY

Når du har søkt opp en post klikker du på fanen «Send til». Her har du mulighet til å eksportere postene i ulike format til ulike verktøy.

Du kan bruke Oria som lagringssted for metadata o bøker og annet materiale. Ved å klikke på Stjerne-ikonet foran et dokument legges posten i "Lagrede treff". Du kan også lagre hele den siden (trefflisten) du er inne på ved å klikk på lenken «Legg hele siden til lagrede treff».

For å lagre resultatet til neste gang du bruker Oria må du være logget på, hvis ikke huskes de algrede treffene kun så lenge du er inne i Oria.

Du logger på ved å klikke på «Logg på» øverst i høyre hjørne. Hvis du finner din institusjon i nedtrekksmenyen på påloggingssiden kan du logge på med ditt vanlige brukernavn og passord på institusjonen. Hvis du ikke finner institusjonen må du velge BIBSYS som institusjon. Du må da logge inn med din låntagerID og BIBSYS-passord.

Hvis du ikke har passord kan det bestilles på denne siden: https://secure.bibsys.no/FeideBrukerPassord/index.php?cmd=forgotpass

For Nasjonalbiblioteket og NIFU er passord-bestillingslenken: https://feidehotell.bibsys.no/passord/index.php?cmd=forgotpass

Dersom det ikke er bestilt av ditt bibliotek på vegne av deg, så skyldes det antagelig at en annen låntaker har forsøkt å bestille nytt passord og så har tastet feil. Vedkommende kjenner ikke til hvem du er (ut fra låntakerID). Og det er bare du som har mottatt eposten og dermed kunnskap om det nye passordet.

Dette skyldes vanligvis en av følgende feil i Alma-registreringen av låntakeren.
Eller galt brukernavn, passord eller institusjonsvalg. La låntaker sjekke det ved å logge seg på
https://innsyn.feide.no
Eller for BIBSYS-Feide eller BIBSYS-Feidehotell låntakere: At de er registrert mer enn én gang i Feide med samme LåntakerID/FeideID: Det kan bare BIBSYS sjekke og korrigere.

Be ditt bibliotek ta kontakt med BIBSYS support og si at det antagelig skyldes at låntaker er registrert to ganger i BIBSYS-Feide.