FAQ for Oria | BIBSYS

FAQ for Oria

Det er to ting som må være på plass:

1) BIBSYS brukerstøtte må ha bedt Ex Libris åpne i sin brannmur for din(e) IP-adresse(r) som ønsker tilgang til Back Office.

2) Følgende to porter må være åpne for utgående trafikk i brannmuren(e) til din egen institusjon for din(e) IP-adresse(r):

tcp/1443
tcp/1601

Og her er en sjekkliste: http://www.bibsys.no/wp-content/uploads/2018/02/Problemer_tilgang_BO.pdf

Det skyldes antagelig at det ligger gammel/feil epost-adresse i Feide; det må derfor oppdateres med korrekt verdi som ligger i Alma-instansen. Du må kontakte BIBSYS support for å få det gjort; dvs. du må registrere det i brukerstøtteportalen: https://support.bibsys.no

Problem:
Etter pålogging til Oria via Feide kommer dette skjermbildet fram.

Autentisering i Feide har gått greit og riktig Feide-id står øverst på skjermen (i eksemplet [email protected])
Likevel sviktet påloggingen.

Årsak:

Biblioteket har registrert feil Feide-id i Alma (i eksemplet [email protected]).

Løsning:
Kontakt biblioteket og be de rette feilen.

Feide-instansen som du bruker ved pålogging, er nede.

Løsning:
Kontakt driftsansvarlig for Feide-instansen.
Dersom det er BIBSYS-Feide du bruker: Meld det vha. brukerstøtteportalen: https://support.bibsys.no

Når de bibliografiske postene ble overført til Alma fikk de nye "objektID" i Alma. Det betyr at lenker som slår opp på et bestemt objektID i Oria ikke vil få treff da posten har fått en ny hoved-ID (Alma MMS-ID). De gamle objektID'ene er gjort søkbare i Oria så det er mulig å få treff ved å endre søkesyntaksen/strukturen på lenken.

Lenker på formen:

http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?docId=BIBSYS_ILS121583228&vid=XXXX

eller

http://bibsys-primo.hosted.exlibrisgroup.com/XXXX:default_scope:BIBSYS_ILS121583228

vil ikke lenger gi treff.

Lenkene må endres til å være på denne formen:

http://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?institution=XXXX&vid=XXXX&search_scope=default_scope&query=lsr09,contains,YYYYYYYYY

der XXXX byttes ut med kortformen til Oria-instansen i store bokstaver og YYYYYYYYY byttes ut med det gamle objektID'et.

Eventuelt kan man bruke denne lenkesyntaksen:

http://www.oria.no/?sokeindeks=lsr09&vid=XXXX&search=YYYYYYYYY

Posten i Oria er en XML fil (kalt PNX) delt i flere seksjoner.

Display-seksjonen er for eksempel det som vises i grensesnittet mens du får treff på selve posten basert på det som finnes i Search-seksjonen.

Så om du har søkt på emne, får treff på en post, men ikke ser emneordet under "Detaljer", er det antagelig fordi emneordet ligger i Search-seksjonen.

Når du bruker enkelt søk får kan du potensielt få treff på alt som ligger i Search-seksjonen, men det er noen felt som veier mer enn andre, for eksempel tittelfeltet: du vil først få treff på poster som har søkeordene i tittelen. Poster som har søkeordene i andre deler av poster vil komme lenger ned i trefflista.

Hvilke MARC-felt de ulike feltene i Search-seksjonen kommer fra får du litt informasjon om her: https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Product_Documentation/Technical_Guide/010The_PNX_Record/060The_Search_Section

Vær obs på at det kan være forskjell mellom poster fra Alma (BIBSYS/KDTOhar mer styring over konverteringsregler) og poster fra for eksempel PCI.

Når du har søkt opp en post klikker du på fanen «Send til». Her har du mulighet til å eksportere postene i ulike format til ulike verktøy.

Du kan bruke Oria som lagringssted for metadata o bøker og annet materiale. Ved å klikke på Stjerne-ikonet foran et dokument legges posten i "Lagrede treff". Du kan også lagre hele den siden (trefflisten) du er inne på ved å klikk på lenken «Legg hele siden til lagrede treff».

For å lagre resultatet til neste gang du bruker Oria må du være logget på, hvis ikke huskes de algrede treffene kun så lenge du er inne i Oria.

Du logger på ved å klikke på «Logg på» øverst i høyre hjørne. Hvis du finner din institusjon i nedtrekksmenyen på påloggingssiden kan du logge på med ditt vanlige brukernavn og passord på institusjonen. Hvis du ikke finner institusjonen må du velge BIBSYS som institusjon. Du må da logge inn med din låntagerID og BIBSYS-passord.

Hvis du ikke har passord kan det bestilles på denne siden: https://secure.bibsys.no/FeideBrukerPassord/index.php?cmd=forgotpass

For Nasjonalbiblioteket og NIFU er passord-bestillingslenken: https://feidehotell.bibsys.no/passord/index.php?cmd=forgotpass

Dersom det ikke er bestilt av ditt bibliotek på vegne av deg, så skyldes det antagelig at en annen låntaker har forsøkt å bestille nytt passord og så har tastet feil. Vedkommende kjenner ikke til hvem du er (ut fra låntakerID). Og det er bare du som har mottatt eposten og dermed kunnskap om det nye passordet.