Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Dokumentasjon

Oria er en felles portal til det samlede materialet som finnes ved de fleste norske fag- og forskningsbibliotek. Supplert med en mengde elektronisk materiale fra åpne kilder, gir Oria en enhetlig tilgang til materiale som bøker, elektroniske bøker, tidsskrifter, elektroniske tidsskrifter, dokumenter, artikler, musikk og filmer.

Hvordan bruke Oria

Her finner du veiledninger for innlogging og søking i Oria.

Fjernlån

Veiledninger for fjernlån mellom BIBSYS-bibliotek og bibliotek utenfor BIBSYS-konsortiet.

Systemtilganger

Tilgang for sluttbrukere og for kursdeltaker i Oria.

Back-office

Her finner du opplysninger om administrasjonsgrensesnittet av Oria og tilgang til dette.

Aktivering av søkekilder

En orientering om hva som avgjør hvilke abonnementsdatabaser som er tilgjengelige for de forskjellige institusjoner.

Logomateriell

Logo for oria i forskjellige formater.