Sende og publisere pensumlister

Som foreleser kan du publisere pensumlister du oppretter i Leganto når som helst. Selve lista vil være synlig for studenter, men det er viktig at du, i tillegg, sender lista til biblioteket.

Hvorfor bør jeg sende min liste til biblioteket?
  • For at alle ressurser skal være tilgjengelige for studenter, må biblioteket sette lista til "Complete". Dette gjelder spesielt opplastede filer, men kan også påvirke andre typer ressurser avhengig av bibliotekets innstillinger.
  • Biblioteket får ikke automatisk varsel når du oppretter, endrer eller publiserer en pensumliste i Leganto.
  • Ved at biblioteket får tilsendt lista, kan det sørge for at det kjøpes inn nye pensumbøker, eller flere eksemplarer av veldig etterspurte bøker (pensum i flere studieemner, mange påmeldte, osv).

Du kan sende hele lista på en gang eller kun nye referanser i en eksisterende liste.

Send hele lista til biblioteket

Send hele lista til biblioteket

Send lista til biblioteket direkte fra referansen

Send lista til biblioteket direkte fra referansen

Når bør jeg sende min liste til biblioteket?

Når du har:

  • opprettet en helt ny liste
  • lagt til nye referanser i lista
  • endret antall (forventede) deltakere påmeldt studieemnet
  • Når du vil at biblioteket skal sjekke lenkene på lista di
  • Når du vil at biblioteket skal lagre strukturen på lista som mal
  • sendt en note til biblioteket:

Biblioteket kan også publisere lista for deg nå den er ferdigbehandlet.