Publisere en pensumliste - hvem får tilgang?

Denne korte veiledningen forklarer hvem som får se pensumlister du publiserer, og som eventuelt får tilgang på dokumenter du laster opp i forbindelse med en bestemt referanse. Dette avhenger også av biblioteks innstillinger.

Som foreleser kan du publisere listene dine til enhver tid direkte fra Leganto (sjekk også Sende og publisere pensumlister):

Du vil deretter bli presentert med et av flere alternativer, avhengig av valgene biblioteket har tatt.

Med de to første alternativene, vil du kunne bestemme hvem pensumlista er synlig for: kun studenter som er påmeldt studieemnet, alle studenter ved institusjoner, eller allmenheten. Med det mest avanserte alternativet (bilde 1), vil du i tillegg kunne velge for hver gruppe, om de får tilgang til filer du har lastet opp. Får du opp bilde 2, betyr det at biblioteket har bestemt tilgangen knyttet til hvert valg.

Bilde 1

Bilde 2

Får du publisert lista uten å få opp noen av disse bildene, betyr det at biblioteket har satt opp en default publiseringsmodus, for eksempel "Synlighet: allmenheten, tilgang til filer: påmeldte studenter". Ta kontakt med ditt bibliotek om du vil vite mer om dette.