Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

BIBSYS FEIDE

Vertsorganisasjonen BIBSYS, som kan velges ved FEIDE-pålogging, er kun ment for låntakere hos organisasjoner som ikke selv er vertsorganisasjon i FEIDE, slik at disse skal kunne logge på tjenester levert av BIBSYS. Det er ikke, og kommer ikke til å være, mulig å logge på andre tjenester ved å velge BIBSYS i påloggingsskjermen. Årsaken til det er at BIBSYS ikke kan være ansvarlig for våre kunders brukere ovenfor en tredjepart. Organisasjoner som ønsker å benytte andre tjenester må søke om å få bli vertsorganisasjon, og inngå de nødvendige avtaler med FEIDE.

BIBSYS kan ved behov tilby FEIDE-hotell

For tilgang til Feide kreves gode rutiner som sikrer at personopplysninger er oppdaterte og konsistente og at det finnes rutiner for egnede tekniske løsninger rundt håndtering av personopplysningene.
Vår tjeneste FEIDE-hotell tilbyr en egnet teknisk løsning for brukerkatalogen til en organisasjon som ønsker å ta i bruk Feide.

For å komme i gang:

  1. Inngå avtale med Feide om å bli vertsorganisasjon https://www.feide.no/innforing-av-feide
  2. Inngå avtale med BIBSYS om FEIDE-hotell.
  3. Avklare med BIBSYS om overføring av personopplysninger:
    • Hvilke data
    • Hvilket format

Overføringsmåte kan f.eks.være nattlig sftp/scp-overføring av fil.

For pålogging til f.eks. tjenesten Oria fra BIBSYS kreves Feide-tilhørighet. Dersom din institusjon ikke har egen Feide-tilhørighet og låntakere ikke skal måtte velge BIBSYS som tilhørighet, så kan FEIDE-hotell hos BIBSYS være et alternativ. Da får ditt bibliotek en egen Feide-instans som driftes av BIBSYS. Feide-hotellet kan også brukes til pålogging mot andre nett-tjenester som krever Feide-tilhørighet.

Dersom det ikke er ønskelig med innlasting/synkronisering av brukerdata fra institusjonens egne systemer, er det også mulig å registrere opplysningene i det web-baserte registreringsskjemaet "Registrer ny bruker".

For mer informasjon om FEIDE-hotell og pristilbud, ta kontakt med BIBSYS Brukerstøtte