Akkvisisjon

 • Avbestilling og kansellering pdfword
 • Flytte beholdning til en annen bibliografisk post (Relinking PO Lines) pdfword
 • Fornyinger pdfword
 • Fra mottak til hylleklart dokument (post-receiving processing) pdf word
 • Heftemottak pdfword
 • Kommunikasjon med leverandør pdfword
 • Konfigurere sortering av tidsskrifthefter  pdf / word
 • Lage en bestillingsmal pdf / word
 • Legge til leverandør pdfword
 • Mottak av enkeltbind i standing order pdfword
 • Mottak av fysisk materiale pdfword
 • Mottak av gaver pdfword
 • Purringer pdfword
 • Sirkulasjon av tidsskrifthefter pdfword
 • Skrive ut etiketter pdfword
 • Tidsskriftinnbinding - oppdatere item list  pdfword