Fulfillment

 • Behandling av bestilling på trykt dokument (process physical item requests) pdf / word
 • Bestilling og reservering av trykt dokument pdfword
 • Bestilte dokument som ikke blir hentet (Expired Hold Shelf) pdf / word
 • Booking pdf / word
 • Brukerbestillinger - utskrift av flere pdf / word
 • Endre forfallsdato samlet for gruppe av lån pdf / word
 • Endre tekst i brev pdf / word
 • Fornye lån via fulfillment menyen pdf / word
 • Fornye lån via persistent search pdf / word
 • Frafalle erstatningskrav / gebyr osv pdf / word
 • Hvem har lånt dokumentet pdf / word
 • Hvordan endre låntakerinfo i Alma pdf / word
 • Hvordan legge inn noter på en låntaker pdfword
 • Hvordan legge til stoppkommentar på låner pdf / word
 • Lage erstatningskrav på et dokument pdf / word
 • Lage et kurs (pensum) - Course reserves pdf / word
 • Legge til gebyr på låner pdf / word
 • Leselister - pensumlister (Course Reserves - reading lists) pdf / word
 • Låne ut et dokument pdf / word
 • Låne ut hefter på REFID pdf / word
 • Låne ut dokument med heftid pdf / word
 • Lånehistorikk på dokument som er utlånt pdf / word
 • Låntaker bestiller artikkelkopi fra tidsskrift som finnes ved biblioteket og som har heftemottak pdf / word
 • Låntaker bestiller artikkelkopi fra tidsskrift som finnes ved biblioteket men som ikke har heftemottak  pdf / word
 • Låntaker bestiller et hefte fra tidsskrift som finnes ved biblioteket men som ikke har heftemottak pdf / word
 • Låntaker bestiller flere hefter fra tidsskrift som finnes ved biblioteket men som ikke har heftemottak  pdf / word
 • Låntakerinformasjon pdf / word
 • Meldinger til lånerne pdf / word
 • Menes levert (claimed returned) pdf / word
 • Minidata  - dokument finnes ikke fra før pdf / word
 • Minidata  - ekstraeksemplar pdf / word
 • More info -antall ganger utlånt mm pdf / word
 • Oppsett av varsler, purringer og erstatningskrav pdf
 • Purringer - hvordan fungerer de pdf / word
 • Registrere ny bruker pfd / word
 • Reservere fjernlån for bok som er utlånt på fjernlån pdf
 • Retur av dokument pdf / word
 • Sjekke låntakerstatus pdf / word
 • Slette låner pdf / word
 • Søke opp bok pdf / word
 • Søke opp låner pdf / word
 • Tapt - gi et dokument status tapt pdf / word
 • Work order / reparasjon av dokument pdf / word
 • Åpningstider og kontaktinformasjon pdf / word

Veiledninger for fjernlån

 • Hvordan tilpasse fjernlånsskjemaet i Oria pdf

Fjernlån innad i konsortiet

 • Borrowing Request - når låntaker ikke har bestilt via Oria pdf / word
 • Borrowing Request - fjernlånsbestilling med bruk av rota pdf / word
 • Borrowing Request - når låntaker har bestilt via Oria pdf / word
 • Låntaker bestiller fjernlån i Oria  pdf / word
 • Motta og behandle fjernlånsbestilling fra andre bibliotek (Lending Requests) pdf / word
 • Avvise (reject) en fjernlånsbestilling pdf / word
 • Motta bestilt dokument (borrowing request) pdf / word
 • Retur av fjernlån pdf / word
 • Fornye fjernlån pdf / word
 • Aktivere rota pdf / word

Kopibestillinger 

 • Viderebestille kopibestilling pdfword
 • Behandle kopibestilling pdfword

Fjernlån til/fra bibliotek utenfor konsortiet

 • Fjernlånsbestilling i Oria for bibliotek utenfor konsortiet pdf
 • Behandle fjernlånsbestilling fra bibliotek utenfor konsortiet  pdf / word
 • Fjernlån til bibliotek utenfor konsortiet pdf / word

Stenging av fjernlån

 • Stenge midlertidig for fjernlån i Oria for alle utlånssteder pdf
 • Stenge midlertidig for fjernlån i Oria for ett eller flere utlånssteder pdf