Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Januar 2019 fikk direktoratet nye nettsider. Besøk www.unit.no for mer informasjon.

E-ressurser

 • A-Å-lister for databaser pdf / word
 • Aktivere enkelttittel (standalone portfolio) pdf / word
 • Aktivere pakke pdf / word
 • Aktivere tittel i selective package pdf / word
 • Aktivering av Usage Data i Alma pdf / word
 • Bestille enkelttittel pdf / word
 • Bestille pakker pdf / word
 • Deaktivere tittel i selective package pdf / word
 • Registrere databaser pdf / word
 • Hvordan redigere informasjon om pakke/database (Electronic Collection Editor) pdfword
 • Hvordan redigere informasjon om portfolio (Electronic Portfolio Editor) pdf / word
 • Behandling av gratisressurser pdf / word
 • Opprette prøvetilganger for e-ressurser (trials) pdf / word
 • Lenke local collection og portfolios til Community zone pdf / word
 • Lisenser pdf / word
 • PDA (Patron Driven Acquisition)  pdf / word
 • Konfigurere Proxy-profil pdf / word
 • Vedlikehold av e-ressurser via Community Zone Updates Task List pdf / word
 • Oppdatere en eksisterende electronic collection med Excel-fil pdf / word
 • Opprette local electronic collection med local portfolios manuelt pdf / word
 • Aktivere portfolio fra CZ med Excel-fil pdf / word
 • Knytte en PDA-profil til portfolioene i en electronic collection pdf / word
 • Fjerne PDA-profil fra portfolier i en electronic collection pdf / word