Brukerhåndtering

  • Registrere ny bruker pfd / word
  • Registrere ny bruker med BIM  pdf
  • Hvordan tildele eller fjerne roller pfd / word
  • Legge inn utlånsrolle (f eks for studentvakt) pfd / word
  • Hvordan opprette en rollemal pfd / word
  • Registrering av nye låntakere med BIM pdf