Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Januar 2019 fikk direktoratet nye nettsider. Besøk www.unit.no for mer informasjon.

Trinn-for-trinn veiledninger

Her finner du veiledninger som beskriver arbeidsprosesser trinnvis innen de ulike modulene.

Siden er under oppdatering med veiledninger for nytt grensesnitt.

Dataforvaltning Nytt grensesnitt Opprinnelig grensesnitt
E-ressurser Nytt grensesnitt Opprinnelig grensesnitt
Fulfillment Nytt grensesnitt Opprinnelig grensesnitt
Metadata Nytt grensesnitt Opprinnelig grensesnitt
Naviger-søk Nytt grensesnitt Opprinnelig grensesnitt
Akkvisisjon Nytt grensesnitt Opprinnelig grensesnitt
Brukerhåndtering Nytt grensesnitt Opprinnelig grensesnitt