Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Spørsmål og svar

FAQ fra BIBSYS

BIBSYS har laget en egen FAQ basert på spørsmål vi ofte får inn til vår brukerstøtte. FAQ-en er inndelt etter hver modul i Alma og det er dermed enkelt å få en oversikt over innholdet. FAQ-en er strukturert slik at man får oversikt over alle spørsmål først. Er spørsmålet av interesse kan man klikke på det og få opp svaret. Vi anbefaler alltid at du starter med å se over FAQ-en før du kontakter brukerstøtte.

FAQ fra Ex Libris

Ex Libris har laget en FAQ for Alma. Denne er inndelt i moduler og underkategorier av modulen. FAQ-en til Ex Libris er mer omfattende enn BIBSYS sin FAQ, og kan være nyttig dersom du ikke finner svar i BIBSYS’ FAQ.

Diskuter på BIBSYS Forum

I noen tilfeller kan det hjelpe å diskutere funksjonalitet eller saker med andre som jobber med Alma. Dette kan du gjøre på BIBSYS Forum. Forumet er delt inn de ulike modulene. Under hver modul er det mulig å opprette nye emner eller å bruke de som allerede er opprettet. Forumet er ment som en arena for de som bruker Alma. BIBSYS vil sporadisk følge med på forumet.

Spør om katalogisering

Konsortiet har en ordning hvor det er mulig å sende spørsmål som handler om katalogisering til personer i konsortiet som har bred erfaring med katalogisering. Eksempel på spørsmål som kan sendes inn er:

  • Tolkning av katalogiseringsregler
  • Feil i autoriteter

Tvilstilfeller ved monografi-periodika-katalogisering

Epost-lister

Dette er epost-lister for hver konsortiene, du kan melde deg på, melde deg av, eller du kan endre dine personlige innstillinger på listene.