Presentasjoner fra BIBSYS

  • BIBSYS og Universitetsbiblioteket i Oslo arrangerte Alma fjernlånsseminar onsdag den 8. juni på Universitetet i Oslo
    Opptak av seminaret