Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Presentasjoner og opptak

Alma er ofte et tema på nasjonale og lokale fagdager, workshoper og BIBSYS-konferansen. Hvis det foreligger presentasjoner eller opptak fra disse arrangementene vil disse bli lagt ut her. Vi lenker også opp til IGeLU konferansen og andre presentasjoner som er i internasjonal regi.