Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Januar 2019 fikk direktoratet nye nettsider. Besøk www.unit.no for mer informasjon.

Presentasjoner og opptak

Alma er ofte et tema på nasjonale og lokale fagdager, workshoper og BIBSYS-konferansen. Hvis det foreligger presentasjoner eller opptak fra disse arrangementene vil disse bli lagt ut her. Vi lenker også opp til IGeLU konferansen og andre presentasjoner som er i internasjonal regi.