Presentasjoner og opptak

Alma er ofte et tema på nasjonale og lokale fagdager, workshoper og BIBSYS-konferansen. Hvis det foreligger presentasjoner eller opptak fra disse arrangementene vil disse bli lagt ut her. Vi lenker også opp til IGeLU konferansen og andre presentasjoner som er i internasjonal regi.