Nytt grensesnitt i Alma

Nytt grensensitt i Alma er nå tilgjengelig i produksjon. Hver bruker har mulighet til å velge mellom gammelt og nytt frem frem til det gamle fjernes mot slutten av 2017. BIBSYS anbefaler derfor å sette seg inn i det nye grensesnittet så fort som mulig.

Pålogget bruker kan selv veksle mellom nytt og gammelt grensesnitt via brukermenyen:

Fra nytt grensesnitt kan du gå tilbake til det gamle grensesnittet ved å velge Disable new UI:

Veiledninger:

Ex Libris oppdaterer hjelpesidene kontinuerlig slik at de skal være oppdatert med skjermbilder fra det nye grensesnittet. I overgangsfasen mellom nytt og gammelt grensesnitt vil du i dokumentasjonen velge om du skal ha nytt eller gammelt:

BIBSYS vil oppdatere trinn-for-trinn veiledninger i løpet av høsten.