Har du forslag til endringer i Alma?

Har du ideer eller tanker som kan forbedre bruken av Alma, eller har du ideer om ny funksjonalitet?

Det er to innganger for å melde endringsforslag om Alma til Ex Libris

Postet i Nyheter