FFB-statistikken 2015

Grunnlagstallene for FFB-statistikken som skal rapporteres inn til Nasjonalbiblioteket er nå tilgjengelige via Alma og fra det gamle biblioteksystemet.

Se denne veiledning for hvordan du henter ut tallene og hvordan de skal settes inn i rapporteringsskjemaet.

Dataene som vi henter ut fra Alma er basert på migrerte poster fra det gamle Biblioteksystemet. Tallene vi får fra Alma og tallene vi får fra Biblioteksystemet vil imidlertid ikke vil være direkte sammenlignbare. Det ligger et annet grunnlag for definisjonen av de ulike ressurstypene til grunn (BIBSYS-marc vs MARC21) og rapportene hentes ut på en annen måte.

Vi ber om forståelse for at vi ikke har kapasitet til å svare på spørsmål om hvorfor det er eventuelle avvik i tallene fra Biblioteksystemet og Alma, eller hvorfor tallene fra Alma er slik de er. Hvis dere ønsker å se på hva som er grunnlaget/utgangspunktet for tallene, har vi laget en oversikt som viser hva som er grunnlaget for de enkelte feltene som kan hentes ut fra Alma.

Merk at tilveksttallene, samt kasseringer, fra Alma er beregnet for perioden 1/12-2015 og 31/12 2015.

Postet i Nyheter, Nytt biblioteksystem