Ex Libris valgt som leverandør av Nytt biblioteksystem (LSP)

I 2012 vedtok styret i BIBSYS en ny to-trinns plan for en omfattende fornyelse av biblioteksystem­løsningene. Første trinn var å skifte ut sluttbrukerverktøyet – resultatet ble oria.no. Andre trinn var å anskaffe et nytt biblioteksystem som også blir omtalt som LSP (”Library Services Platform”). Etter flere forhandlingsrunder den siste tiden, har kontrakten nå blitt tildelt Ex Libris.

ExLibris_company_logo

Bakgrunn:
Høsten 2012 startet arbeidet med kravspesifikasjonen for LSP i tett samspill med styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet. Interesserte leverandører måtte gjennom en prekvalifisering hvor leverandørene ble vurdert opp mot formelle krav til økonomi, leveringsevne med mer. To leverandører meldte sin interesse.; Ex Libris og Innovative Interfaces, og begge tilfredsstilte de formelle kravene. BIBSYS fikk bistand fra fire oppnevnte testgrupper til å prøve ut begge produktene.

ALMA

Ex Libris - med produktet Alma - er valgt som leverandør av Nytt biblioteksystem.

Tilbudene ble løpende vurdert opp mot tildelingskriteriene. I løpet av sensommeren ble det tydelig at tilbudet fra Innovative Interfaces ikke tilfredsstilte enkelte av de overordnete målene BIBSYS hadde satt som ramme for anskaffelsen. BIBSYS bestemte i samråd med styringsgruppen å diskvalifisere Innovative Interfaces fra konkurransen. Leverandøren ble informert om dette 20. september 2013 og aksepterte diskvalifiseringen. Etter dette fortsatte BIBSYS å forhandle frem et best mulig tilbud fra den andre leverandøren.

Etter flere forhandlingsrunder og en tett dialog med styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet, har styret nå vedtatt å tildele kontrakten til Ex Libris.

Leverandørene ble informert om styrets beslutning 15. november. Sperrefristen for eventuell klage er nå løpt ut og Ex Libris og BIBSYS kan signere avtalen så snart dokumentene er redigert i tråd med forhandlings­resultatet.

Signering av kontrakten ventes å skje medio desember.

Les mer om Ex Libris her.

Lansering av nyheten fra Ex Libris.

Postet i Nyheter, Nytt biblioteksystem, Pressemeldinger