Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Januar 2019 fikk direktoratet nye nettsider. Besøk www.unit.no for mer informasjon.

Educational technology

BIBSYS offers the platforms Canvas and edX to be used for MOOCs at Norwegian universities and colleges. BIBSYS is also providing the learning object repository DLR for use by Norwegian higher education institutions.

BIBSYS run mooc.no as a portal for all Norwegian Moocs, regardless of the platform they use.