E-bokeksport – historikk og etterarbeid i Alma

Den siste og endelige e-bokeksporten fra bibliotekbasen til SFX er nå gjennomført, og ressursene er aktivert i SFX og migrert videre til Alma av Ex Libris.

Historikk

E-bokbeholdning i bibliotekbasen som vi ikke klarte å koble til pakke i SFX ble migrert direkte til Alma som standalone portfolio. Det gjelder beholdning med manglende pakkedata på dokid, eller beholdning som ikke var representert med pakke i SFX.Den første eksporten til SFX gikk i mai og vi mottok resultatfiler av aktiveringen fra Ex Libris. Disse viste at Ex Libris av forskjellige grunner ikke hadde vært i stand til å gjennomføre en aktivering for et betydelig antall titler.
Hovedårsakene var:

  1. Tittelen ble ikke gjenfunnet i KnowledgeBase (KB) fordi det automatiske aktiveringsprogrammet ikke fikk klaff på det ISBN-nummeret som var registrert på posten i eksportfilene
    fra oss (dvs. i bibliotekbasen). Dette er imidlertid ikke ensbetydende med at posten mangler i KB. Den kan være gjenfinnbar ved søk på tittel.
  2. Tittelen var registrert i KB men ble ikke gjenfunnet i den pakken hvor den hørte hjemme

Resultatfilene fra ExLibris ble gjort tilgjengelige i sommer og bibliotekene foretok en sjekk på om tilgangen til de ressursene som ikke var blitt aktivert fungerte. Tilgjengelige, ikke-aktiverte ressurser ble meldt inn til BIBSYS og rapportert videre til ExLibris for en oppdatering av metadata og pakker i SFX. Filer for 23 pakker ble oversendt og håpet var at langt flere titler ville bli gjenfinnbare ved den siste endelige e-bokeksporten i oktober.
Denne siste eksporten i forkant av systemskiftet omfattet ca 40 bibliotek og var en ny full eksport av enkelttitler til SFX.
ExLibris har gått igjennom de oversendte filene og oppdatert en del av pakkene, men dessverre ikke alle. Det er derfor fremdeles en god del titler som ikke har blitt aktivert.

Etterarbeid

Bibliotekene må selv gå igjennom og aktivere de resterende titlene. Rapportfiler fra den siste eksporten ser likedan ut som de dere fikk tilgang på i sommer. De finnes her:
http://www.bibsys.no/files/out/export/sfxbooks/2015-10-16/ALL_INST_HOLDINGS.html

Alle institusjoner som ikke har bedt seg unntatt fra e-bokeksporten vil finnes i lista, også de som ikke har noen e-bøker.
Søk opp din egen institusjon, f.eks. AHUS. Under lenka TITLES_E_BOOKS_SFX1_AHUS.txt finner dere eksportfilene fra bibliotekbasen. Under lenka AHUS finner dere rapportfiler for hver pakke.
Titler som er merket «NotExist» og «No object with that ISBN found» kan søkes opp i eksportfila) (TITLES_E_BOOKS_SFX1_AHUS.txt) (eller «blåskjermen» inntil den blir faset ut) for å finne tittelen og deretter søke den opp i Community Zone i Alma og aktivere.
Titler merket «NotExist» og «No portfolio with that ISBN found» finnes ikke i gjeldende pakke i SFX. Det er en mulighet for at de kan finnes i andre pakker fra samme leverandør. I slike tilfeller kan de aktiveres i disse for å få tilgang.
Det vil nok uansett gjenstå en del titler til slutt som ikke lar seg aktivere. Dere kan da rapportere disse inn til oss som tar det videre til ExLibris, eller det er også en mulighet å registrere de i Miscellaneous Ejournals/ Miscellaneous eBooks med full URL.

Postet i Nytt biblioteksystem, Uncategorized