Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Januar 2019 fikk direktoratet nye nettsider. Besøk www.unit.no for mer informasjon.

Direktør for nytt tjenesteorgan på plass

Kongen i Statsråd har fredag 15. desember bestemt at Roar Olsen tilsettes som direktør i Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan for forskning og høyere utdanning.

Roar Olsen kommer fra stillingen som administrerende direktør i UNINETT, og har tidligere hatt ledende stillinger i Direktoratet for e-helse og vært leder for Altinn. Olsen tiltrer for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
Mer informasjon på Kunnskapsdepartementets nettsider

Styret i UNINETT har konstituert Tor Holmen som administrerende direktør for UNINETT, og vil umiddelbart starte rekrutteringsprosessen for en ny administrerende direktør. Tor Holmen har vært viseadministrerende direktør i UNINETT siden 2012.

Postet i Nyheter