Nasjonalt lånekort: Et annet (folke)bibliotek klarer ikke å opprette. Vi sletter låntaker i Alma, men det hjelper ikke.

Spør Biblioteksystemer (epost-adresse [email protected] ) om det i Nasjonalt Lånekort-basen mangler et merke som angir at dette er en låner importert fra BIBSYS?

Tilleggsinformasjon: I dag har BIBSYS/Alma ingen forbindelse med Nasjonalt lånerregister (NLR).
Vi kan verken opprette, endre eller slette innslag der. Hva som skjer i Alma har heller ingen effekt i NLR, og vice versa.

Nasjonalt lånekort kan imidlertid fullt ut, og med fordel, brukes i Alma som lokalt lånekort.

Postet i