BIBSYSx

BIBSYSx lager lenke fra eksterne databaser slik at brukerne kan lokalisere og bestille dokumenter fra BIBSYS Bibliotekbase.

Tjenester i BIBSYSx er oversikt over beholdning i BIBSYS-bibliotekene, lenker til eventuelle elektronisk utgaver, og bestilling av lån eller artikkelkopi. I tillegg vil BIBSYSx også kunne gi kobling til innholdsfortegnelse, bokomtale, lenke til nettbokhandel o.l.

Du kan få opprettet lenker til BIBSYSx i forskjellige tjenester, både databaser som tilbys av BIBSYS og av eksterne leverandører:

  • WebSPIRS (databasetjeneste som driftes av OVID/SilverPlatter).
  • PubMed fra NLM. (Les om BIBSYSx i PubMed)
  • Databasene NORBOK og SAMBOK fra Nasjonalbiblioteket.
  • Web of Science fra ISI.
  • FirstSearch fra OCLC.
  • Proquest (hvordan koble Proquest og BIBSYSx)
  • m.fl.

BIBSYSx støtter standarden OpenURL (Wikipedia).

Hvem kan bruke BIBSYSx?

Alle har adgang til tjenesten BIBSYSx, men omfanget av informasjon og tjenester som tilbys vil som regel avhenge av brukerens identitet. Inntil videre er dette knyttet opp til internett-adresse (domenenavn). Hvis du er tilkoblet datanettet til en institusjon som bruker BIBSYS, vil du få informasjon og tjenester tilpasset denne institusjonen:

  • Beholdningsdata for denne institusjonens bibliotek vil komme først.
  • Lenker til elektroniske utgaver (f.eks. elektroniske tidsskrifter) vil være begrenset til denne institusjonens abonnementer.

Hvis du ikke blir gjenkjent som bruker med en slik institusjonstilknytning, vil du få fullstendig beholdningsinformasjon for alle BIBSYS-bibliotek. Du vil kun få lenker til elektroniske utgaver som er gratis eller via nasjonale abonnementsavtaler.

Alle brukere vil imidlertid alltid få adgang til bestillingsfunksjoner for lån og kopi.

BIBSYSx kan også brukes av biblioteker som benytter seg av eksterne systemer, eksempelvis SFX og OCLC Link Manager. BIBSYSx videreformidler forespørsler til slike eksterne produkter når brukeren har tilgang til dem.

Dersom en ønsker å bytte til et annet eksternt produkt eller til BIBSYSx, kan man lenke til BIBSYSx. Ved en eventuell oppdatering hos BIBSYS vil alle eksterne lenker fungere. Alternativet er å oppdatere alle eksterne databaseleverandører ved bytte av lenkeleverandør. Ved å bruke BIBSYSx som mellomledd vil alle endringer kun skje en gang.

Hvordan lenke til BIBSYSx

Om bruk av ikoner

Disse gif-bildene kan fritt brukes som ikoner eller knapper for
lenking til BIBSYSx:

oria_no_orange_transparent_linkresolver_55_x_16 (55 x 16 pixler)
oria_no_orange_transparent_linkresolver_64_x_20 (64 x 20 pixler)
oria_no_orange_transparent_linkresolver_100_x_30 (100 x 30 pixler)