BIBSYSx i PubMed

National Library of Medicine (NLM) har tatt i bruk BIBSYSx for lenking fra deres base PubMed til Bibliotekbasen i BIBSYS. Dette betyr at du får se BIBSYSx knappen ved visning av poster i Abstract- eller Citation-formatet i PubMed.
Funksjonen aktiviseres ved søk i PubMed fra denne adressen:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?otool=bibsys

De tjenestene BIBSYSx gir tilgang til er:

  • Fulltekstutgave
  • Kopibestilling
  • Beholdningsinformasjon

Artikkelopplysningene fra PubMed blir med over i kopibestillingsskjermen. Du trenger bare oppgi låntaker-ID og navn.
Når du søker fra en PC tilknyttet institusjonens datanett kan BIBSYSx identifisere deg som bruker. Det er derfor systemet vet hva som er "ditt bibliotek", og du får se bare de fulltekstutgavene du har tilgang til.
I tillegg til bestillingsfunksjon, lokalisering, og lenker til fulltekstutgave, kan du også få tilgang til flere tjenester, for eksempel lenke til nettbokhandel og innholdsinformasjon (forutsatt at slik informasjon finnes).

Hvorfor brukes en spesiell lenke til PubMed?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?otool=bibsys

Grunnen til at du må bruke denne lenken er at PubMed setter cookies på den enkelte brukers datamaskin for å huske om den skal ha BIBSYSx-knapp eller ikke. Bruker du PubMed via andre lenker (f.eks. www.pubmed.com) blir ikke cookie'en satt på en slik måte at BIBSYSx-knappen vises. Det kan hende at knappen er synlig likevel, men dette skyldes at noen tidligere har gått inn via den korrekte lenken på akkurat denne datamaskinen. For å være sikker på at BIBSYS X alltid er tilgjengelig via PubMed må du derfor bruke den spesialtilpassede lenken.