BIBSYSx i Proquest

Dette er en beskrivelse av hvordan man oppretter en kobling mellom ProQuest og BIBSYSx:

 • Logg på http://admin.proquest.com med eget brukernavn og passord
 • Naviger til: Linking In/Out --> Custom Resource Linking (including Link Resolvers)
 • Under overskriften "Create Your Own Custom Link" kan det hende at du har en innførsel eller ikke
 • Hvis du har kan du velge å redigere denne eller opprette en ny ved å klikke på "Add a new custom link".
 • Hvis du ikke har en innførsel oppretter du en ny ved å klikke på "Add a new custom link".
 • Du fyller ut skjermen med relevante og foretrukne data.
 • Det er viktig at du krysser av for "Enable this custom link" for å ta i bruk lenken.
 • I feltet URL setter du inn følgende lenke:
  http://openurl.bibsys.no/openurl?issn=<ISSN>&aulast=<AULAST>&aufirst=<AUFIRST>&title=<JTITLE>&atitle=<ATITLE>&volume=<VOLUME>&issue=<ISSUE>&date=<DATE>&pages=<SPAGE>&isbn=<ISBN>
 • Lenke til ikon for BIBSYSx finner du her: http://www.bibsys.no/images/bibsysx_logo_medium.gif.
  Du kan evt benytte institusjonens egen logo.
 • Fyll ut resten av informasjonen og kryss av for "Show this link on the results page".
 • Når alt er ferdig utfylt klikk på knappen "Save changes".
 • Du vil nå se at det har kommet en lenke under overskriften "Create Your Own Custom Link". Ett blått "hake-tegn" ved siden av lenken betyr at det er denne lenken som er aktivisert.
 • Søk opp en tittel og klikk på BIBSYSx-knappen. Du skal nå få opp BIBSYSx-skjermen med data om det dokumentet som er valgt og med eventuelle lenker til fulltekst basert på dine tilganger.