Bibliografisk gruppe

Bibliografisk gruppe er en rådgivende gruppe overfor BIBSYS for å sikre kvalitet på bibliografisk informasjon som registreres i BIBSYS tjenester.
De viktigste oppgavene for arbeidsgruppen er knyttet til regelverk for bibliografisk registrering og formater.

Arbeidsgruppen har følgende mandat:

 • Behandle saker fra Katvakt
 • Oppfølging av endringer i nasjonale og internasjonale regelverk og formater som berører BIBSYS
 • Fremme forslag til BIBSYS vedrørende regelverk, formater og funksjonalitet
 • Utarbeide informasjonsmateriell knyttet til regelverket etter avtale med BIBSYS
 • Behandle saker og utredninger fra BIBSYS
 • Høringsinstans for BIBSYS ved tjenesteutvikling

Arbeidsgruppen har fem medlemmer som oppnevnes av BIBSYS for 2 år av gangen. I tillegg deltar en person fra BIBSYS som koordinator for arbeidet i gruppen.

Koordinatorens ansvarsområder:

 • Ivareta kontakten mellom gruppen og BIBSYS
 • Prioritere gruppens oppgaver
 • Svare på bibliotekfaglige spørsmål fra gruppen og delta i diskusjonene
 • Se til at gruppen fungerer godt og følger sitt mandat
 • Utarbeide BIBSYS’ saksframlegg som skal sendes gruppen til høring
 • Følge opp overfor BIBSYS de sakene som kommer inn fra gruppen
 • Være medlem av epostlista til gruppen og administrere denne
 • Være medlem av gruppens diskusjonsforum på BIBSYS Forum

Deltakere i Bibliografisk gruppe:

 • Anette Munthe, Universitetsbiblioteket i Oslo (funksjonstid til 31.12.2017)
 • Ane Grydeland, Universitetsbiblioteket ved Norges Arktiske Universitet (funksjonstid til 31.12.2017)
 • Linda Østbye, Universitetsbiblioteket i Trondheim (funksjonstid til 31.12.2017)
 • Frank Berg Haugen, Nasjonalbiblioteket (funksjonstid til 31.12.2018)
 • Ketil Falck, Universitetsbiblioteket i Bergen (funksjonstid til 31.12.2018)
 • Anne Munkebyaune, BIBSYS (koordinator)