Bedre tilgang til digitale læringsressurser

I samarbeid med eCampus-programmet har BIBSYS etablert et pilotprosjekt som utvikler en tjeneste for håndtering av digitalt læringsmateriale ved universitet og høgskoler.

Les mer om saken på nettsiden for Norgesuniversitetet

Postet i Pressemeldinger