Aktuelt

ARKIV

Visning av beholdning i Alma og Oria - status

Alma og Oria viser nå beholdning av trykte bøker og lenker til fulltekst for elektroniske tidsskrift.

Stenging av fjernlån

Det er pr februar 2017 ingen bibliotek/utlånssted som er stengt for fjernlån.

Tidsplan for sammenslåing av data i Alma

Vi har gjennomført de fem første sammenslåingene av data i Alma. Arbeidet har vært et tett samarbeid mellom bibliotekene, BIBSYS og Ex Libris.

Fusjoner og sammenslåing av data i Alma

Arbeidet med å slå sammen data i Alma og Oria for fusjonerte institusjoner er godt i gang.