Aktuelt

ARKIV

Nytt biblioteksystem for BIBSYS Biblioteksystemkonsortium

BIBSYS har i form av nyhetsbrev, BIBSYS-Nytt og seminarer/presentasjoner jevnlig informert Biblioteksystemkonsortiets medlemmer om fremdriften i prosjektet for nytt biblioteksystem. Som tidligere meddelt, har det siden høsten 2011 vært omfattende diskusjoner med OCLC for å avklare viktige spørsmål samt å lage en revidert tidsplan. Vi har nå kommet frem til en avklaring som følger: Joint Les hele...