Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Aktuelt

ARKIV

50 deltagere i Bragekonsortiet

Vegdirektoratet er ny deltager i Bragekonsortiet og fikk i dag levert sitt åpne arkiv. Arbeidet med å fylle arkivet med innhold vil starte med et in-house kurs for Vegdirektoratets bibliotek allerede 17. juni. Vi ønsker dem lykke til i arbeidet.

Bedre tilgang til digitale læringsressurser

I samarbeid med eCampus-programmet har BIBSYS etablert et pilotprosjekt som utvikler en tjeneste for håndtering av digitalt læringsmateriale ved universitet og høgskoler.

Nytt om anskaffelsen av Library Services Platform (LSP)

BIBSYS har startet prosessen med å anskaffe erstatningen for dagens biblioteksystem. Vi omtaler dette som en Library Services Platform (LSP). Anskaffelsesprosessen, som er to-delt, ble kunngjort internasjonalt 19. mars.  Aktuelle leverandører har nå meldt sin interesse for å gi tilbud. Fredag 3. mai fikk de kvalifiserte tilbyderne tilsendt tilbudsgrunnlaget som blant annet inneholder en omfattende Les hele...

Leverandør av sluttbrukerverktøy (Discovery and Delivery tool) er valgt

På Brukermøtet den 12. mars kunngjorde BIBSYS at Ex Libris er valgt som leverandør med produktet Primo Discovery and Delivery som nytt sluttbrukerverktøy for Biblioteksystemkonsortiet. BIBSYS vil komme med mer informasjon så snart kontrakten er signert. For mer informasjon om Primo, viser vi til leverandørens produktsider: http://www.exlibrispublications.com/primo/