Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Aktuelt

ARKIV

Første MOOC-kurs til Norge

NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) med professor Arne Krokan i spissen, åpnet denne høsten sitt første MOOC-kurs for påmelding. Kurset gjennomføres på Canvas – en moderne læringsplattform som leveres av BIBSYS.

Møte i Bragekonsortiet

Årets konsortiemøte arrangeres på BEST WESTERN Oslo Airport Hotel mandag 14. oktober kl 10. Etter konsortiemøtet blir det et faglig seminar om neste versjon av BIBSYS Brage som vil vare fram til kl 16.

Oria - ny søketjeneste for studenter og forskere

Søketjenesten Oria er en felles portal til det samlede materialet som finnes ved norske fag- og forskningsbibliotek, supplert med en mengde elektronisk materiale fra åpne kilder.

Lisens på bibliografiske data

Styret i BIBSYS har vedtatt ny lisens på bibliografiske data. Dette innebærer at metadata fra BIBSYS bibliotekbase fritt kan benyttes, så lenge det er i tråd med angitt lisens og at kilde for metadataene oppgis.