Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Januar 2019 fikk direktoratet nye nettsider. Besøk www.unit.no for mer informasjon.

Aktuelt

ARKIV

Status for nytt biblioteksystem

I tråd med planen gjennomførte leverandørene grundige demonstrasjoner av sine løsninger i slutten av august. Etter demonstrasjonene startet de oppnevnte faggruppene det omfattende arbeidet med å teste produktene.

Kurs i BIBSYS Brage for arkivadministratorer

BIBSYS arrangerer nytt kurs i BIBSYS Brage 31.oktober 2013. Med BIBSYS Brage får institusjonen et åpent institusjonsarkiv for effektiv tilgjengeliggjøring av forsknings- og studentarbeider.

Ny BIBSYS-konferanse i 2014

Brukermøtet endrer navn til BIBSYS-konferansen og vil bli et fast årlig arrangement i Trondheim hver vår. Konferansen vil bli avholdt på Clarion Hotel & Congress 11.-12.mars 2014. Sett av datoene allerede nå! Tema: "Åpent akademia - hva gjør vi?"

Første MOOC-kurs til Norge

NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) med professor Arne Krokan i spissen, åpnet denne høsten sitt første MOOC-kurs for påmelding. Kurset gjennomføres på Canvas – en moderne læringsplattform som leveres av BIBSYS.