Aktuelt

ARKIV

Nytt om anskaffelsen av Library Services Platform (LSP)

BIBSYS har startet prosessen med å anskaffe erstatningen for dagens biblioteksystem. Vi omtaler dette som en Library Services Platform (LSP). Anskaffelsesprosessen, som er to-delt, ble kunngjort internasjonalt 19. mars.  Aktuelle leverandører har nå meldt sin interesse for å gi tilbud. Fredag 3. mai fikk de kvalifiserte tilbyderne tilsendt tilbudsgrunnlaget som blant annet inneholder en omfattende Les hele...

Leverandør av sluttbrukerverktøy (Discovery and Delivery tool) er valgt

På Brukermøtet den 12. mars kunngjorde BIBSYS at Ex Libris er valgt som leverandør med produktet Primo Discovery and Delivery som nytt sluttbrukerverktøy for Biblioteksystemkonsortiet. BIBSYS vil komme med mer informasjon så snart kontrakten er signert. For mer informasjon om Primo, viser vi til leverandørens produktsider: http://www.exlibrispublications.com/primo/

Nytt Discovery-verktøy

BIBSYS skal anskaffe et «discovery»-verktøy. Hva er egentlig et discovery-verktøy, og hva vil det bety for biblioteket og brukerne? I dag finner brukerne ofte informasjon via Google. I tillegg tilbys søk i BIBSYS Ask, det finnes A-Z inngang til databaser og tidsskrift, egen søkeboks for søk i institusjonelt arkiv og en annen boks for artikkelsøk. Les hele...

Nytt biblioteksystem for BIBSYS Biblioteksystemkonsortium

BIBSYS har i form av nyhetsbrev, BIBSYS-Nytt og seminarer/presentasjoner jevnlig informert Biblioteksystemkonsortiets medlemmer om fremdriften i prosjektet for nytt biblioteksystem. Som tidligere meddelt, har det siden høsten 2011 vært omfattende diskusjoner med OCLC for å avklare viktige spørsmål samt å lage en revidert tidsplan. Vi har nå kommet frem til en avklaring som følger: Joint Les hele...