Aktuelt

ARKIV

Oria - ny søketjeneste for studenter og forskere

Søketjenesten Oria er en felles portal til det samlede materialet som finnes ved norske fag- og forskningsbibliotek, supplert med en mengde elektronisk materiale fra åpne kilder.

Lisens på bibliografiske data

Styret i BIBSYS har vedtatt ny lisens på bibliografiske data. Dette innebærer at metadata fra BIBSYS bibliotekbase fritt kan benyttes, så lenge det er i tråd med angitt lisens og at kilde for metadataene oppgis.

50 deltagere i Bragekonsortiet

Vegdirektoratet er ny deltager i Bragekonsortiet og fikk i dag levert sitt åpne arkiv. Arbeidet med å fylle arkivet med innhold vil starte med et in-house kurs for Vegdirektoratets bibliotek allerede 17. juni. Vi ønsker dem lykke til i arbeidet.

Bedre tilgang til digitale læringsressurser

I samarbeid med eCampus-programmet har BIBSYS etablert et pilotprosjekt som utvikler en tjeneste for håndtering av digitalt læringsmateriale ved universitet og høgskoler.