Aktivering og vedlikehold av e-ressurser

BIBSYS har gjennomført en kartlegging over behovet for bistand til aktivering og vedlikehold av e-ressurser. Resultatet av denne kartleggingen har dannet grunnlaget for de tiltak BIBSYS vil bistå institusjonene i konsortiet med i håndtering av e-ressurser.

Forbedring av dokumentasjon/veiledninger

Gjennom kartleggingen kom det fram at flere institusjoner ønsker å gjøre jobben selv, men pga. manglende kompetanse har de ikke kommet i gang med arbeidet. Vi har kontaktet de fleste av disse institusjonene for å få innspill til hvilke forbedringer vi kan gjøre med dagens veiledninger og hvilke veiledninger som mangler. Basert på dette kommer vi til å gjøre følgende oppdateringer før påske:

  • Ny veiledning om hvordan opprette portfolios som ikke finnes i Community Zone (local portfolio / collection)
  • Informasjon om aktivering av konsortieavtaler
  • Oppdatering av veiledning for databaser

Konsortieavtaler fra CRIStin og Helsebiblioteket

Flere institusjoner ønsker at BIBSYS skal ta arbeidet med å aktivere og vedlikeholde konsortiepakker. BIBSYS vil tilby bistand til dette, dersom flere enn 10 institusjoner ønsker å bestille tjenesten. Tjenesten innebærer følgende:

  • Aktivering av konsortiepakker fra CRIStin og Helsebiblioteket
  • Vedlikehold av konsortiepakker én gang hver måned

Kostnad for denne tjenesten vil ligge mellom Kr 10 000 – 15 000 avhengig av hvor mange som bestiller den.

Lokale pakker

Flere institusjoner har behov for bistand med lokale pakker (pakker som ikke finnes i Community Zone). BIBSYS trenger noe lengre tid for å se på hva vi kan tilby av tjenester her. Vi vil komme tilbake til dette.

Bestilling

For å bestille aktivering og vedlikeholde av konsortiepakker fra CRIStin og Helsebiblioteket, fyll ut bestillingsskjemaet og send det til [email protected] innen 7. april 2017.

Postet i Nyheter