BIBSYS-konferansen

  • Videreføring av BIBSYS-konferansen

    Fra 1. januar 2018 er BIBSYS, CERES og deler av UNINETT samlet i et nytt tjenesteorgan for forskning og høyere utdanning. Arbeidet med å etablere virksomheten pågår og sammenslåingsprosessen vil ...
  • Takk for alle innspill til programmet

    – Programkomiteen takker for alle gode innspill til programmet. De fleste innspillene har vi fått plass til, og andre har vi tatt vare på for å ta det videre senere, sier leder av programkomi...


Alma biblioteksystem
Brage åpent institusjonsarkiv
Oria søketjeneste

Aktuelt

Ny deltaker i pensumlistekonsortiet

Høgskulen i Volda har valgt å bli med i pensumlistekonsortiet, og konsortiet teller nå 10 institusjoner.

Enklere tilgang til forskningsdata

Regjeringen har vedtatt en ny nasjonal strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.

Direktør for nytt tjenesteorgan på plass

Kongen i Statsråd har fredag 15. desember bestemt at Roar Olsen tilsettes som direktør i Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan for forskning og høyere utdanning.

BIBSYS, CERES og deler av UNINETT slås sammen 1. januar 2018

Fra 1. januar 2018 blir BIBSYS, CERES og deler av UNINETT samlet i et nytt tjenesteorgan for forskning og høyere utdanning.