Testinstanser Oria

BIBSYS konsortie-instans: bibsys.oria.no

Klikk her for å gå til det nye grensesnittet

Testinstanser

Institusjon Testinstans
Akershus universitetssykehus HF https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=AHUS&afterPDS=true
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=AHO&afterPDS=true
Atlantis Medisinske Høgskole https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=AMH&afterPDS=true
Bergen ressurssenter https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=BRC&afterPDS=true
Bioforsk Plantehelse https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=PFP&afterPDS=true
Departementenes Servicesenter https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=DEPSS&afterPDS=true
Det Norske Nobelinstitutt https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NOBEL&afterPDS=true
Det teologiske Menighetsfakultet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=MF&afterPDS=true
Diakonhjemmet Høgskole https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=DIAKON&afterPDS=true
Diakonhjemmet Sykehus https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=DIASYK&afterPDS=true
Dronning Mauds Minne Høgskole https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=DMMH&afterPDS=true
Erfaringskompetanse innen psykisk helse https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=ERFKOMP&afterPDS=true
Fiskeri- og kystdepartementet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=FIDEP&afterPDS=true
Fiskeridirektoratet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=FISKDIR&afterPDS=true
Forsvarets forskningsinstitutt https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=FFI_BIBL&afterPDS=true
Forsvarets høgskole https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=FHS&afterPDS=true
Glomdalsmuseet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=GLOMDAL&afterPDS=true
Høgskolen Betanien https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=BDH&afterPDS=true
Høgskolen i Ålesund https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HAL&afterPDS=true
Høgskolen i Østfold https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HIO&afterPDS=true
Høgskolen i Bergen https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HIB&afterPDS=true
Høgskolen i Buskerud og Vestfold https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HBV&afterPDS=true
Høgskolen i Finnmark https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HIF&afterPDS=true
Høgskolen i Gjøvik https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HIG&afterPDS=true
Høgskolen i Harstad https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HIH&afterPDS=true
Høgskolen i Hedmark https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HH&afterPDS=true
Høgskolen i Lillehammer https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HIL&afterPDS=true
Høgskolen i Molde https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HIM&afterPDS=true
Høgskolen i Narvik https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HIN&afterPDS=true
Høgskolen i Nesna https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HINESNA&afterPDS=true
Høgskolen i Nord-Trøndelag https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HINT&afterPDS=true
Høgskolen i Oslo og Akershus https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HIOA&afterPDS=true
Høgskolen i Sør-Trøndelag https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HIST&afterPDS=true
Høgskolen i Telemark https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HIT&afterPDS=true
Høgskolen i Vestfold https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HIVE&afterPDS=true
Høgskolen Stord/Haugesund https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HSH&afterPDS=true
Høgskulen i Sogn og Fjordane https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HSF&afterPDS=true
Høgskulen i Volda https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HVO&afterPDS=true
Høyskolen Kristiania https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=MH&afterPDS=true
Høyskolen Diakonova https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=DIAKONHS&afterPDS=true
Handelshøyskolen BI https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=BI&afterPDS=true
Haraldsplass diakonale høgskole https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HDH&afterPDS=true
Helse Fonna HF https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=FONNA&afterPDS=true
Helse Møre og Romsdal HF https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=MOLDESYK&afterPDS=true
Helsedirektoratet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SHDIR&afterPDS=true
HL senteret https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=GRANDE&afterPDS=true
Husbanken https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=HUSBANK&afterPDS=true
Institutt for energiteknikk https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=IFE&afterPDS=true
Jernbaneverket https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=JBV&afterPDS=true
Justis- og beredskapsdepartementet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=JUSDEP&afterPDS=true
Konkurransetilsynet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=KT&afterPDS=true
Kriminalomsorgens utdanningssenter https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=KRUS&afterPDS=true
Kunsthøgskolen i Bergen https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=KHIB&afterPDS=true
Kunsthøgskolen i Oslo https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=KHIO&afterPDS=true
Lovisenberg diakonale høgskole https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=LOVISHS&afterPDS=true
Maihaugens bibliotek https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=MAIHAUG&afterPDS=true
Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=MIGRDIR&afterPDS=true
Misjonshøgskolen https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=MISJON&afterPDS=true
Museum Stavanger https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=STAVMUS&afterPDS=true
Nasjonalbiblioteket https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NB&afterPDS=true
Nasjonalt folkehelseinstitutt https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=FOLKHELS&afterPDS=true
NIFU Biblioteket https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NIFU&afterPDS=true
NILU - Norsk institutt for luftforskning https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NILU&afterPDS=true
NINA https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NINA_DN&afterPDS=true
NLA Høgskolen https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NLA&afterPDS=true
NMH https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NMH&afterPDS=true
NOFIMA A/S https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=MATFORSK&afterPDS=true
Norges Bank https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NBANK&afterPDS=true
Norges Forskningsråd https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NFR&afterPDS=true
Norges Handelshøyskole https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NHHB&afterPDS=true
Norges idrettshøgskole https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NIH&afterPDS=true
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NITH&afterPDS=true
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NMBU&afterPDS=true
Norsk Folkemuseum https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=FOLKEMUS&afterPDS=true
Norsk institutt for vannforskning https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NIVA&afterPDS=true
Norsk Oljemuseum https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NOM&afterPDS=true
Norsk Polarinstitutt https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NPOLAR&afterPDS=true
Norsk skogfinsk museum https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SKOFIMUS&afterPDS=true
Norsk Teknisk Museum https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=TEKNMUS&afterPDS=true
Norsk Treteknisk Institutt https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=TRETEKN&afterPDS=true
NTNU Universitetsbiblioteket https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NTNU_UB&afterPDS=true
Nynorsk kultursentrum https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=AASENTUN&afterPDS=true
Oslo universitetssykehus https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=OUS&afterPDS=true
Politihøgskolen https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=POLITIHS&afterPDS=true
Regionsenter for barn og unges psykiske helse https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=RBUP_OS&afterPDS=true
Riksantikvaren https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=RIKSANT&afterPDS=true
Sámedikki girjerádju/Sametingets bibliotek https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SAMBIB&afterPDS=true
Sámi allaskuvla/Sámi University College https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SAMALL&afterPDS=true
Sørlandet sykehus HF https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SSHF&afterPDS=true
SINTEF Biblioteket Fvn 1 https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SINTEF&afterPDS=true
SINTEF Byggforsk https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NBI&afterPDS=true
SINTEF Energi AS https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SINTEF_E&afterPDS=true
Skog og landskap https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=NISK&afterPDS=true
Statens institutt for forbruksforskning SIFO https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=FORBRUK&afterPDS=true
Statens institutt for rusmiddelforskning https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SIRUS&afterPDS=true
Statistisk sentralbyrå https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SSB&afterPDS=true
Statped bibliotek https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=BREDK&afterPDS=true
Stavanger Universitetssjukehus https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=ROGASJUK&afterPDS=true
Stortingsbiblioteket https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=STORTING&afterPDS=true
Sykehuset Østfold HF https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=OSTFSYK&afterPDS=true
Sykehuset Telemark HF https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=TELSYK&afterPDS=true
UiT - Norges arktiske universitet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=UBTO&afterPDS=true
Universitetsbiblioteket i Agder https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=UBA&afterPDS=true
Universitetsbiblioteket i Bergen https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=UBB&afterPDS=true
Universitetsbiblioteket i Nordland https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=UBIN&afterPDS=true
Universitetsbiblioteket i Oslo https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=UBO&afterPDS=true
Universitetsbiblioteket i Stavanger https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=UBIS&afterPDS=true
Universitetssenteret på Svalbard AS https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=UNIS&afterPDS=true
Vea - Statens fagskole https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=VEA&afterPDS=true
Vegdirektoratet https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=VEGDIR&afterPDS=true
Vestre Viken HF - Bærum sykehus https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=SABHF&afterPDS=true
Vestre Viken HF - Drammen sykehus https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=BUSKSYK&afterPDS=true
Westerdals Høyskole https://bibsys-primo-sb.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=WSOC&afterPDS=true

Nytt grensesnitt for Oria

Institusjon Nytt GUI
Akershus universitetssykehus HF https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=AHUS
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=AHO
Atlantis Medisinske Høgskole https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=AMH
Bergen ressurssenter https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=BRC
Bioforsk Plantehelse https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=PFP
Departementenes Servicesenter https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=DEPSS
Det Norske Nobelinstitutt https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NOBEL
Det teologiske Menighetsfakultet https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=MF
Diakonhjemmet Høgskole https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=DIAKON
Diakonhjemmet Sykehus https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=DIASYK
Dronning Mauds Minne Høgskole https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=DMMH
Erfaringskompetanse innen psykisk helse https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=ERFKOMP
Fiskeri- og kystdepartementet https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=FIDEP
Fiskeridirektoratet https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=FISKDIR
Forsvarets forskningsinstitutt https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=FFI_BIBL
Forsvarets høgskole https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=FHS
Glomdalsmuseet https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=GLOMDAL
Høgskolen Betanien https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=BDH
Høgskolen i Ålesund https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HAL
Høgskolen i Østfold https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HIO
Høgskolen i Bergen https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HIB
Høgskolen i Buskerud og Vestfold https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HBV
Høgskolen i Finnmark https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HIF
Høgskolen i Gjøvik https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HIG
Høgskolen i Harstad https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HIH
Høgskolen i Hedmark https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HH
Høgskolen i Lillehammer https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HIL
Høgskolen i Molde https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HIM
Høgskolen i Narvik https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HIN
Høgskolen i Nesna https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HINESNA
Høgskolen i Nord-Trøndelag https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HINT
Høgskolen i Oslo og Akershus https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HIOA
Høgskolen i Sør-Trøndelag https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HIST
Høgskolen i Telemark https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HIT
Høgskolen i Vestfold https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HIVE
Høgskolen Stord/Haugesund https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HSH
Høgskulen i Sogn og Fjordane https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HSF
Høgskulen i Volda https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HVO
Høyskolebiblioteket ved Campus Kristiania https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=MH
Høyskolen Diakonova https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=DIAKONHS
Handelshøyskolen BI https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=BI
Haraldsplass diakonale høgskole https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HDH
Helse Fonna HF https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=FONNA
Helse Møre og Romsdal HF https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=MOLDESYK
Helsedirektoratet https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=SHDIR
HL senteret https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=GRANDE
Husbanken https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=HUSBANK
Institutt for energiteknikk https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=IFE
Jernbaneverket https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=JBV
Justis- og beredskapsdepartementet https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=JUSDEP
Konkurransetilsynet https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=KT
Kriminalomsorgens utdanningssenter https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=KRUS
Kunsthøgskolen i Bergen https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=KHIB
Kunsthøgskolen i Oslo https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=KHIO
Lovisenberg diakonale høgskole https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=LOVISHS
Maihaugens bibliotek https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=MAIHAUG
Mangfolds- og migrasjonsbiblioteket https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=MIGRDIR
Misjonshøgskolen https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=MISJON
Museum Stavanger https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=STAVMUS
Nasjonalbiblioteket https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NB
Nasjonalt folkehelseinstitutt https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=FOLKHELS
NIFU Biblioteket https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NIFU
NILU - Norsk institutt for luftforskning https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NILU
NINA https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NINA_DN
NLA Høgskolen https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NLA
NMH https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NMH
NOFIMA A/S https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=MATFORSK
Norges Bank https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NBANK
Norges Forskningsråd https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NFR
Norges Handelshøyskole https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NHHB
Norges idrettshøgskole https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NIH
Norges Informasjonsteknologiske Høgskole https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NITH
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NMBU
Norsk Folkemuseum https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=FOLKEMUS
Norsk institutt for vannforskning https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NIVA
Norsk Oljemuseum https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NOM
Norsk Polarinstitutt https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NPOLAR
Norsk skogfinsk museum https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=SKOFIMUS
Norsk Teknisk Museum https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=TEKNMUS
Norsk Treteknisk Institutt https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=TRETEKN
NTNU Universitetsbiblioteket https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NTNU_UB
Nynorsk kultursentrum https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=AASENTUN
Oslo universitetssykehus https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=OUS
Politihøgskolen https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=POLITIHS
Regionsenter for barn og unges psykiske helse https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=RBUP_OS
Riksantikvaren https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=RIKSANT
Sámedikki girjerádju/Sametingets bibliotek https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=SAMBIB
Sámi allaskuvla/Sámi University College https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=SAMALL
Sørlandet sykehus HF https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=SSHF
SINTEF Biblioteket Fvn 1 https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=SINTEF
SINTEF Byggforsk https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NBI
SINTEF Energi AS https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=SINTEF_E
Skog og landskap https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=NISK
Statens institutt for forbruksforskning SIFO https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=FORBRUK
Statens institutt for rusmiddelforskning https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=SIRUS
Statistisk sentralbyrå https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=SSB
Statped bibliotek https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=BREDK
Stavanger Universitetssjukehus https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=ROGASJUK
Stortingsbiblioteket https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=STORTING
Sykehuset Østfold HF https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=OSTFSYK
Sykehuset Telemark HF https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=TELSYK
UiT - Norges arktiske universitet https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=UBTO
Universitetsbiblioteket i Agder https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=UBA
Universitetsbiblioteket i Bergen https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=UBB
Universitetsbiblioteket i Nordland https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=UBIN
Universitetsbiblioteket i Oslo https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=UBO
Universitetsbiblioteket i Stavanger https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=UBIS
Universitetssenteret på Svalbard AS https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=UNIS
Vea - Statens fagskole https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=VEA
Vegdirektoratet https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=VEGDIR
Vestre Viken HF - Bærum sykehus https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=SABHF
Vestre Viken HF - Drammen sykehus https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=BUSKSYK
Westerdals Høyskole https://bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=WSOC