Vedlikehold av e-ressurser i Alma

Data fra Lisa, avtaler med tilhørende pakker, er eksportert til Alma. Bibliotekene må selv sjekke at disse dataene er korrekte og sørge for fremtidig vedlikehold.

Aktivering og deaktivering av e-ressurser besørges også av bibliotekene.

Unntak er vedlikehold av konsortieavtaler fra CRIStin og Helsebiblioteket med aktivering/deaktivering av tilhørende pakker. BIBSYS vil utføre disse arbeidsoppgavene for de bibliotekene som har meldt sin interesse. Inntil videre vil dette være en gratistjeneste som før.