Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Fotocollage3

Tjenester for forskningsdata

Med forskningsdata menes her data som brukes som grunnlag for forskningen. Det kan være rådata som samles inn gjennom undersøkelser, eller det kan være registerdata samlet inn av andre aktører.

BIBSYS gjør kunnskap tilgjengelig ved å etablere og drive fellestjenester for utdanning og forskning. FAIR-prinsippet står sentralt i våre tjenester for forskningsdata - data skal være Findable, Accessible, Interoperable og Reusable.

Det er politisk enighet om å gjøre forskningsdata åpent tilgjengelig. Kunnskapsdepartementet utarbeider i 2017 en strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata. Formålet er mer gjenbruk av data og bedre verifikasjon av forskningsresultater. Med bakgrunn i dette tilbyr BIBSYS tjenester som gjør forskningsdata siterbare og som lagrer og gjenfinner forskningsdata.

Har du spørsmål, kontakt support@bibsys.no

Gjør forskningsdata siterbare
DOI
Lagre og dele forskningsdata
BIRD
Søk i forskningsdata

Viktige nasjonale aktører