Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Arbeidsgruppe for Oria

Det er opprettet en arbeidsgruppe for å rådføre og bistå BIBSYS med prioritering av endringsforslag og justeringer/endringer i forbindelse med standardoppsettet for Oria.
Arbeidsgruppen, som er oppnevnt av Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsoritet, består av:

  • Ahl Vegard Nilsen, Universitetet i Bergen (2018-2019)
  • Tone Christine Bøgh, Universitetet i Oslo (2016-2018)
  • Gunnhild Holmen, Nasjonalbiblioteket (2018-2019)
  • Sarah Loftheim, Høgskolen Innlandet (2018-2019)
  • Katrine Aronsen, NTNU (2016-2018)
  • Ane Noer Korssjøen, VID vitenskaplige høgskole (2018-2019)
  • Birgit Müller-Nilssen, OsloMet - storbyuniversitetet (2018-2019)

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt av Rådgivende Gruppe 02/06 2015:

  • Faggruppen skal gi råd til BIBSYS om oppsett, konfigurasjon og utvikling av ekstra funksjonalitet og tilleggstjenester tilknyttet produktet, slik at konsortiet får et best mulig og hensiktsmessig produkt.
  • Faggruppen kan også komme med innspill på alternative driftsmodeller, for eksempel flere standardkonfigureringer. Endelig driftsmodell defineres av BIBSYS sammen med konsortiets organer.
  • Deltagelse i faggruppen forutsetter aktivitet og lokal forankring i egen institusjon. Ved behov for en annen sammensetning av kompetanse eller andre forhold kan deltakerne i gruppen endres.