Oria - søketjeneste

Søketjenesten Oria er en felles portal til det samlede materialet som finnes ved de fleste norske fag- og forskningsbibliotek. Supplert med en mengde elektronisk materiale fra åpne kilder, gir Oria en enhetlig tilgang til materiale som bøker, elektroniske bøker, tidsskrifter, elektroniske tidsskrifter, dokumenter, artikler, musikk og filmer.

Oria er tilgjengelig for alle på oria.no. Den enkelte institusjon (universitet, høyskole) tilbyr også sine brukere direkte tilgang til varianter av Oria tilrettelagt for den enkelte institusjon.

Mer informasjon og veiledninger for Oria

For å bestille kopier av artikler og lån av bøker og annet materiale må du være låntaker ved et bibliotek som bruker BIBSYS Biblioteksystem.

Arbeidsgruppe for Oria

Personvernerklæring for Oria.


Søk i Oria Hvordan bruke Oria Blogg