Fusjoner og sammenslåing av institusjoner i Alma

Sammenslåing av data i Alma for institusjoner i biblioteksystemkonsortiet er en større oppgave som BIBSYS bistår med.
Det er viktig å informere BIBSYS i god tid ved en sammenslåing. I første omgang trenger vi en formell henvendelse til BIBSYS brukerstøtte med følgende informasjon:

• Ønsket periode for sammenslåing i Alma (evt. hvilke perioder dette ikke kan gjøres).
• Hvilke institusjoner inngår i fusjonen.
• Felles navn for de fusjonerte institusjonene.
• Antall ansatte/bibliotekarer/årsverk (for institusjoner som ikke rapporterer til DBH).
• Felles eller oppdelt faktura for årlig årsavgift og fakturaadresse.
• Kontaktperson(er).

Generell informasjon om sammenslåinger publiseres på denne siden, informasjon til de enkelte institusjonene går til kontaktpersonene.
Ved spørsmål, henvendlese BIBSYS brukerstøtte.
Se oversikt over fusjoner vi kjenner til så langt lenger ned på siden.
Forestående fusjoner som ikke er med i vår oversikt må meldes inn som beskrevet ovenfor så snart som mulig.

Tidsplan for gjennomføring

En forutsetning for å kunne slå sammen data for institusjoner i Alma, er at brukerdata er oppdatert iht. fusjonene. BIBSYS benytter brukerdata fra FS.
Det er mange planlagte fusjoner slik at det vil ta noe tid før alle sammenslåingene er gjennomført. Vi beklager de ulempene dette vil medføre for de involverte institusjoner.

Kostnader ved fusjon av institusjoner i Alma

Slike oppdrag er ikke inkludert i årlig deltakerbetaling for bruk av biblioteksystemet, og institusjoner som fusjonerer må betale kostnadene BIBSYS har med arbeidet som må gjøres. Prisen vil være avhengig av omfanget på jobben.

Institusjoner som skal slås sammen i Alma

Nedenfor er det en oversikt over alle institusjoner vi har registrert som skal slås sammen. Ved feil i lista, gi beskjed til BIBSYS brukerstøtte så snart som mulig.

Følgende sammenslåinger er planlagt:

Gjennomført 2016:
Vestre Viken HF
- Vestre Viken HF, Bærum sykehus. Medisinsk bibliotek
- Vestre Viken HF, Drammen sykehus. Medisinsk bibliotek
NTNU
- NTNU
- Høgskolen i Sør-Trøndelag
- Høgskolen i Ålesund
- Høgskolen i Gjøvik
UiT Norges arktiske universitet
- UiT Norges arktiske universitet
- Høgskolen i Harstad
- Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Sørøst-Norge
- Høgskolen i Buskerud/Vestfold
- Høgskolen i Telemark
Nord Universitet
- Universitetet i Nordland (UiN)
- Høgskolen i Nesna
- Høgskolen i Nord-Trøndelag
Planlagt 2017:
Folkehelseinstituttet, FHI
- Folkehelseinstituttet (FHI)
- Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
- Norsk institutt for skog og landskap
- Bioforsk
- Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
VID vitenskapelige høgskole
- Haraldsplass diakonale høgskole
- Høgskolen Betanien
- Diakonhjemmet høgskole
- Misjonshøgskolen
Høgskulen på Vestlandet
- Høgskolen i Bergen
- Høgskolen Stord/Haugesund
- Høgskulen i Sogn og Fjordane
Universitetet i Bergen
- Universitetet i Bergen
- Kunst og designhøgskolen i Bergen
Høgskolen i Innlandet
- Høgskulen i Hedmark
- Høgskolen i Lillehammer
SINTEF
- SINTEF Biblioteket i Forskningsveien 1
- SINTEF Byggforsk
- SINTEF Energi