Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Pensumlistekonsortiet

Konsortiet består av 15 institusjoner. De som er med er:

 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høyskolen Kristiania
 • Lovisenberg Diakonale Høgskole
 • Nord universitet
 • Norges miljø- og biovitenskaplige universitet
 • Norges teknisk- og naturvitenskaplige universitet
 • OsloMet
 • Universitet i Agder
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • VID vitenskaplige høgskole
 • Dronning Mauds Minne Høgskole

Se også: Leganto-instanser

Konsortiet ble konstituert på konsortiemøtet 28. august 2017, på Park Inn, Gardermoen. Samtidig ble det også arrangert en felles kick-off-seminar for implementeringen av systemet.

Følgende representanter ble valgt inn i styret for konsortiet:

 • Anne Kristin Gilje, Høgskolen i Sørøst-Norge (Styreleder)
 • Jorun Fallin, Nord Universitet
 • Ann-Louise Skjager, OsloMet

Presentasjoner fra konsortiemøtet og kick-off:

Konsortiemøtet:

Kick-off-seminar: