Standard importformat

Data overføres som en ASCII-fil. Hvert felt skal være på én linje, og mellom hver post skal det være en linje med minst 10 minustegn. Alle felt skal ha fortekst som består av kortkode og ‘:’ (kolon), se tabellen nedenfor. NB: Ikke noe blankt tegn mellom kolon og dataene!
Tegnsett: ISO 8859-1

Merk:

 • Institusjoner som skal forhåndsprodusere lånekort eller studiekort med LTID, må kontakte oss på forhånd slik at vi kan sikre at LTID blir unike.
 • Feide-ID kontra fødselsnummer: låntakere ved institusjoner som har egen Feide-instans, må ha registrert enten Feide-ID eller fødselsnummer i BIBSYS låntakerregister for å kunne logge seg på Oria.
Spesifikasjon av post
Feltnavn Kortkode Type Beskrivelse
LTID LT (A10) Låntaker-ID. Første tegn må være en bokstav. Obligatorisk
ved daglig import.
Fødselsnummer FR (A30) Fødselsnummer (normalt 11 siffer). Obligatorisk hvis låntakeren skal eksporteres til
FLR.
Gammelt LTID GL (A10) Hvis LTID skal skiftes ut, legges gammelt LTID i dette feltet,
og nytt LTID i LT-feltet
BestSted RS (A7) Studentens hovedutlånssted. Obligatorisk ved daglig import
og dersom låntakerne skal ha forskjellige beststed.
Feide-ID FI (A61)
Gyldig dato GD (A10) Format YYYY-MM-DD. Dato lånekort skal være gyldig til. Frivillig
felt. Ved utgått dato genereres kontrollspørsmål på en rekke
funksjoner i BIBSYS.
Etternavn EN (A61) Obligatorisk felt.
Fornavn FN (A61) Obligatorisk felt.
Kategori KA (N2) Låntakerkategori. Obligatorisk felt.
Institusjon IN (A61) Institusjonsnavn. NB! Feltet skal ikke fylles ut hvis purrebrev
skal sendes i vanlig post.
Kortform IK (A61) Institusjonens kortform.
Avdeling AV (A61) NB! Feltet skal ikke fylles ut hvis purrebrev skal sendes
i vanlig post.
Fødselsdato FD (A10) Studentens fødselsdato. Format skal være YYYY-MM-DD. Obligatorisk
felt.
Språkkode SK (A3) 3-tegns språkkode som styrer bl.a. språk benyttet på purrebrev. Kodene
NOB, NNO, DAN, SWE og den utgåtte koden NOR gir norsk tekst.
Blankt felt gir også norsk tekst. Alle andre koder gir engelsk
tekst.
Stilling ST (A42)
Aadr AA (A61) Studentens arbeids- eller semesteradresse.
Apostnr AP (A10) --"--
Apoststed AS (A30) --"--
Aland AL (A61) --"--
Atlf AT (A25)
Afax AF (A25)
Hadr HA (A61) Studentens hjemstedsadresse
Hpostnr HP (A10) --"--
Hpoststed HS (A30) --"--
Hland HL (A61) --"--
Htlf HT (A25)
Mobiltlf MT (A15) Studentens mobiltelefon-nummer
Mailadresse MA (A60) Studentens epost-adresse
Privat mailadresse MP (A60) Studentens private epost-adresse
Nasjonalt register NR (A2) Benyttes ikke ennå
Nasjonal aksept NA (A2) Verdi "10" betyr at studenten har akseptert at data overføres
til felles lånerregister ved Nasjonalbiblioteket
Blanke felt eller felt som mangler i importfil

Kortkode uten innhold tolkes i importen som at feltet skal blankes ut i BIBSYS låntakerregister. Dette gjelder også felt i standard importformat som ikke er med på importfilen.

Unntak:

 • stilling (ST)
 • kortform (IK)
 • mobiltlf. (MT)
 • språkkode (SK)
 • mailadresse (MA)
Obligatoriske felt
 • LTID
  Dette feltet er obligatorisk ved daglig import.
 • BESTSTED
  Dette feltet er obligatorisk ved daglig import og dersom postene skal ha forskjellige BESTSTED. Skal alle poster ha samme BESTSTED i import ved semesterstart, kan BIBSYS legge dette inn automatisk.
 • ETTERNAVN
  Obligatorisk felt.
 • FORNAVN
  Obligatorisk felt.
 • KATEGORI
  Obligatorisk felt
 • FØDSELSDATO
  Obligatorisk felt.
 • AADR eller APOSTSTED eller HPOSTSTED
  Ett av disse feltene bør være med.
 • FØDSELSNUMMER
  Feltet er obligatorisk hvis låntaker skal eksporteres til FLR.
Eksempler

LT:ntnu123456
RS:tek
EN:Olsen
FN:Frode
KA:2
FD:1971-07-25
AA:Kornblomstveien 2B
AP:7032
AS:Trondheim
MA:[email protected]
FI:[email protected]
-------------
LT:ntnu234567
RS:tek
EN:Andersen
FN:Anna
KA:1
FD:1980-01-18
AA: Villaveien 18
AP:7032
AS:Trondheim
MA:[email protected]
--------------
LT:ntnu345678
RS:real
EN:Karlsen
FN:Linda
KA:1
FD:1965-12-12
AA:Storgata 38
AP:7048
AS:Trondheim
MA:[email protected]
----------------

Eksport av data fra studentregister til BIBSYS låntakerregister

Studentregister (FS, MSTAS, Banner) som står for eksport av studentdata til BIBSYS Biblioteksystem, må være kjent med disse krav til eksportpostene:

Studenter som aksepterer at persondata videreformidles til felles lånerregister ved Nasjonalbiblioteket, må i feltet NA få verdi satt til '10'. Student som ikke aksepterer videreformidling, må få verdi satt til '00'.

Eksempel på post med studentdata som støtter felles lånerregister ved Nasjonalbiblioteket:

PK:
BI:XP
FR:19057632345
GD:2005-10-15
LT:hio0128747
GL:
RS:hioøks
EN:Normann
FN:Ola
KA:1
IN:
AV:
FD:1976-05-19
AA:Svingen 2
AP:4340
AS:BRYNE
AT:51482240
AL:
HA:Svingen 2
HP:4340
HS:BRYNE
HT:
HL:
MT:48028715
MA:[email protected]
SK:
NA:10
NR:10 Denne siste kan egentlig utelates foreløpig, men kan bli mer aktuell senere.
Ta den gjerne med, med verdi '10' på denne også.