Import av låntakerdata

Låntakerdata importeres normalt daglig fra FS studentregister til BIM-basen og de enkelte Alma-instanser. Hvis en post endres i FS studentregister, blir den importert kommende natt.

Kriterier for import

Vi kan også importere data fra et hvilket som helst låntakerregister, som f.eks. ansatt/student-registre, så lenge de oppfyller kriteriene til standard importformat.