Import av bibliografiske data

Bibliografisk import for nye konsortiedeltakere

For bibliotek som har fått innvilget søknad om deltakelse i Biblioteksystemkonsortiet må bibliografiske data importeres til Alma. Rutiner for dette er ikke på plass ennå, vi vil komme med mer utfyllende informasjon når alt er klart.

Bibliografisk import for etablerte konsortiedeltakere

Vi kan også utføre import for etablerte medlemsbibliotek med større/nye samlinger. Det utarbeides egne importavtaler der pris er avhengig av kvalitet og innhold i data som skal importeres. Rutiner for import i Alma er ikke på plass ennå, vi vil komme med mer utfyllende informasjon når alt er klart.