Fotocollage3

DOI - gjør forskningen din synlig

DOI (Digital Object Identifier) er en persistent og unik identifikator.

Fordeler for deg som forsker:
 • gjør forskningen lettere å gjenfinne fordi den knytter beskrivende metadata til forskningsdata
 • gir mer presis og korrekt sitering av forskningsdata
 • gir støtte til arkivering av forskningsdata for verifikasjon og gjenbruk
 • bidrar til internasjonal synlighet

Publiserte beskrivende metadata tilrettelegger for enkel deling og gjenbruk, forskningsdataene må ikke nødvendigvis være offentlig publiserte.

Kunnskapsdepartementet har gitt BIBSYS rollen som nasjonal tilbyder av persistente identifikatorer. Som nasjonalt medlem av DataCite kan BIBSYS gi andre tilgang til å utstede DOI-er, og en tjeneste for dette er etablert. Tjenesten omfatter:

 • tilgang til DataCite for tildeling av DOI
 • veiledning i bruk av infrastrukturen
 • gjenfinnbarhet i søketjenesten oria.no
 • synlighet sammen med respektive publikasjoner i oria.no

Viktige forutsetninger for tildeling av DOI

Objektet må være siteringsverdig

Eksempler:

 • Datasett
 • Konferansepresentasjoner
 • Open access-artikler
 • Software
 • Rapporter

Objektet må ha gode metadata

Objektets metadata må registreres i metaskjema som er en xml-fil og må gjøres tilgjengelig på en presentasjonsside.
Link til metadataskjema og dokumentasjon med beskrivelse av obligatoriske elementer: http://schema.datacite.org/

Alle metadata er open access og kan høstes.

Langtidslagring og presentasjon av data

Den som tildeler DOI forplikter seg til langtidslagring av objektet, minimum i ti år. Den som tildeler DOI til objektet, forplikter seg også til å vedlikeholde korrekt URL til presentasjonsssiden og korrekte metadata til objektet.

Presentasjonssiden må inneholde:

 • Metadata for objektet
 • Tilgang til objektet

Hvis objektet er open access, må presentasjonssiden linke til fulltekst-dokument.
Dersom objektet ikke er open access, må presentajsonssidene inneholde en oversikt over vilkår for tilgang.

Ta kontakt for mer informasjon.