Fotocollage3

Søk i forskningsdata

BIBSYS vil om kort tid lansere en portal for søk i forskningsdata.

Portalen vil inneholde publiserte forskningsdata som datasett, publikasjoner, bilder og lyd fra mange fagområder og fra datasentre over hele verden*. Enkelt søk vil gi treff på datasett og du kan avgrense på andre typer data.

Portalen bygger på eksisterende programvare for sektoren, og vil videreutvikles i samråd med brukerne.

Det vil være enkelt å inkludere data fra flere kilder i portalen.

*Kilde: DataCite