Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Styret for Bragekonsortiet

Styret for konsortiet har følgende sammensetning i perioden 2018 - 2020:

Styremedlemmer:

  • Sigbjørn Hernes, Høgskolen i Innlandet
  • Irene Waage, Høgskulen på Vestlandet
  • Lise Kjærstad, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
  • Benedicte Mohr, Statens arbeidsmiljøinstitutt
  • Sølvi Karlsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Varamedlemmer:

  • Charlotte Buus Jensen, Norsk institutt for bioøkonomi
  • Torvald Blikra Egeland, Nord universitet