Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Invitasjon til konsortiemøtet 2018

Deltakerne i Bragekonsortiet inviteres til konsortiemøte (årsmøte) torsdag 18. oktober kl 10:00 – 11:30. Etter konsortiemøtet inviteres deltakerne til lunch.

Arrangementet vil finne sted på Thon Hotel Arena på Lillestrøm som ligger i gangavstand fra togstasjonen. Etter konsortiemøtet inviteres deltakerne til lunch på hotellet.

Konsortiemøtet er konsortiets høyeste organ. Konsortiemøtet skal oppnevne konsortiestyre for to år av gangen, fastsette økonomsik ramme og godkjenne leveranseplan for for kommende år. Institusjonenes stemmerett på konsortiemøtet er gradert i forhold til brukerbetaling. For flere detaljer henvises det til retningslinjer for konsortier.

Institusjoner som har egne saker som ønskes lagt fram for konsortiemøtet må sende sakstittel og tilhørende sakspapir via e-post til BIBSYS Brukerstøtte senest 8. oktober.

Fullstendig sakliste med sakspapirer vil bli sendt via e-post til konsortets deltakere senest 11. oktober.

Påmeldingsfristen gikk ut 4. oktober kl 12.

Referater fra tidligere konsortiemøter for Bragekonsortiet er tilgjengelige i Unit sitt åpne arkiv.

Velkommen!