Vi har fått nye nettsider!
BIBSYS ble den 1. januar 2018 en del av Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.
Direktoratet har fått nye nettsider - oppdatert informasjon finner du på www.unit.no.

Statistikkfunksjonene i BIBSYS Brage

BIBSYS Brage bygger på DSpace som inneholder en egen statistikkapplikasjon. Med denne kan du få tre typer statistikk:

Grunnlaget for statistikken er at alle sidevisninger, filnedlastinger, brukte søketermer og utførte trinn i en arbeidsflyt blir logget og lagret. Loggingen går tilbake til 1. mars 2014. Trafikk fra kjente roboter/spidere inngår ikke i besøks- og søkestatistikkene. Statistikkfunksjonene er tilgjengelige under Statistikk i navigasjonsmenyen. Statistikk for arbeidsflyt krever pålogging.

Besøksstatistikk (Usage Statistics)

Besøksstatistikk er åpent tilgjengelig. Hva du får se når du klikker Besøksstatistikk vil være avhengig av hvilken side du er inne i.

Besøksstatistikk for alle institusjonsarkiv (Alle institusjoner)

I den felles startsiden med lenker til alle institusjonsarkiv vil Besøksstatistikk vise de 10 mest besøkte innførslene på tvers av alle. Innførselens tittel blir vist til venstre og antall besøk (sidevisninger) for innførselen blir vist til høyre.

Tips: Gå til en av de ti innførslene i lista for å få besøksstatistikk for den. Kopier sidetittelen til søkefeltet på høyresiden og klikk Søk, klikk på tittelen i trefflista for å gå til innførselen og deretter til Besøksstatistikk for å se mer detaljert statistikk om denne innførselen.

Besøksstatistikk for dette institusjonsarkivets startside

I institusjonsarkivets startside vil Besøksstatistikk vise:

 • Totalt antall besøk (sidevisninger) for dette institusjonsarkivets startside
 • Totalt antall besøk (sidevisninger) for dette institusjonsarkivets startside de siste 7 måneder fordelt på måned
 • Hvilke land besøk i institusjonsarkivets startside kom fra, topp 10
 • Hvilke byer/steder besøk i institusjonsarkivets startside kom fra, topp 10

Tips: For en beskrivelse av hva som ligger til grunn for fordelingen på land og by, se avsnittet Fordeling av besøk på land og by.

Besøksstatistikk for dette delarkivets startside

I startsiden til et delarkiv i et institusjonsarkiv vil Besøksstatistikk vise:

 • Totalt antall besøk (sidevisninger) for dette delarkivets startside
 • Totalt antall besøk (sidevisninger) for dette delarkivets startside de siste 7 måneder fordelt på måned
 • Hvilke land besøk i delarkivets startside kom fra – topp 10
 • Hvilke byer/steder besøk i delarkivets startside kom fra – topp 10

Tips: Siden det er visninger av delarkivets startside som telles, vil også delarkiv uten samlinger med innførsler ha tall i besøksstatistikken. For en beskrivelse av hva som ligger til grunn for fordelingen på land og by, se avsnittet Fordeling av besøk på land og by.

Besøksstatistikk for denne samlingens startside

I startsiden til en samlingen vil Besøksstatistikk vise:

 • Totalt antall besøk (sidevisninger) for denne samlingens startside
 • Totalt antall besøk (sidevisninger) for denne samlingens startside de siste 7 måneder fordelt på måned
 • Hvilke land besøk i samlingens startside kom fra – topp 10
 • Hvilke byer/steder besøk i samlingens startside kom fra – topp 10

Tips: Siden det er visninger av samlingens startside som telles, vil også samlinger uten innførsler ha tall i besøksstatistikken. For en beskrivelse av hva som ligger til grunn for fordelingen på land og by, se avsnittet Fordeling av besøk på land og by.

Besøksstatistikk for denne innførselen

I en innførsel vil Besøksstatistikk vise:

 • Totalt antall besøk (sidevisninger) for denne innførselen
 • Totalt antall besøk (sidevisninger) for denne innførselen de siste 7 måneder fordelt på måned
 • Totalt antall nedlastinger for hver av filene denne innførselen inneholder. Den enkelte fil blir vist med filnavn og totalt antall nedlastinger
 • Hvilke land besøk i innførselen (ikke filnedlastinger) kom fra – topp 10
 • Hvilke byer/steder besøk i innførselen (ikke filnedlastinger) kom fra – topp 10

Tips: Antall nedlastinger av en fil kan være høyere enn antall besøk i innførselen. Forklaringen er at fila har blitt lastet ned via lenke direkte til fila og ikke via lenke i innførselen. Fordelingen av besøk på land og by gjelder for besøk i innførselens nettside og ikke for filnedlastingene. For en beskrivelse av hva som ligger til grunn for denne fordelingen, se avsnittet Fordeling av besøk på land og by.

Fordeling av besøk (sidevisninger) på land og by

Statistikkapplikasjonen bruker GeoLite for å lage rapportene som fordeler besøk på land og by/sted. Denne databasen inneholder informasjon om hvor i verden IP-adresser er registrert. Dvs geografisk informasjon registrert for IP-adresser, ikke for hvor en maskin (PC, nettbrett, mobiltelefon etc.) som bruker en IP-adresse er lokalisert. Geografisk lokalisering for IP-adresser registreres av nettleverandører. Eksempler på slike er UNINETT, Telenor, Tele2, Netcom, Canal Digital osv.

Hvilken IP-adresse en bestemt maskin bruker kan variere. F.eks. kan du bruke en IP-adresse fra UNINETT når du er på jobb, en IP-adresse fra Canal Digital når du er hjemme, en IP-adresse fra Telenor når du bruker mobilt bredbånd og en IP-adresse fra Tele2 når du bruker det trådløse nettverket på en kafe.

Presisjonsnivået ved registrering av geografisk lokalisering for IP-adresser viser stor varasjon. F.eks. finnes det IP-adresser som er registrert lokalisert i EU. Noen nettleverandører har registrert IP-adresser som lokalisert kun i et bestemt land, f.eks. Norge, mens andre har registrert IP-adresser som lokalisert på den gateadressen eller bydelen abonnenten bor. Det finnes også eksempler på nettleverandører som har registrert alle IP-adresser som lokalisert i samme by, f.eks. Hønefoss.

Tips: Informasjon om geografisk lokalisering for besøk i institusjonsarkivet er basert på geografisk informasjon om IP-adresser registrert av de ulike nettleverandørene, og spesielt informasjon om by/sted kan være misvisende mhp hvor brukeren befant seg. For å sjekke hvilken informasjon som er registrert om den IP-adressen du bruker akkurat nå kan du gå til WhatIsMyIp eller MX Toolbox.

Søkestatistikk (Search Statistics)

Søkestatistikken er åpent tilgjengelig. Hva du får se når du klikker Søkestatistikk vil være avhengig av hvilken side du er inne i.

Tips: Både når du bruker Utforsk (Discover) og klikker på en fasett, og når du bruker avgrensingsfunksjonen, gjør du et søk. Disse handlingene vil derfor telle med i søkestatistikken sammen med alle klikk på søkeknappene. I utgangspunktet er utvalget alle søk gjort fra og med 1. mars 2014, dvs Totalt. I nedtrekksmenyen øverst på siden kan du velge å avgrense utvalget til Siste måned, Siste 6 måneder eller Siste år, fra dagens dato.

Søkestatistikk for alle institusjonsarkiv (Alle institusjoner)

I den felles startsiden med lenker til alle institusjonsarkiv vil Søkestatistikk vise de 10 mest brukte søketermene på tvers av alle. Den øverste tabellen viser:

 • Søketerm
 • Antall søk gjort med søketermen
 • Søketermens prosentvise andel av det totale antall søk
 • Antall sidevisninger pr. søk, dvs antall sider besøkt etter bruk av søketermen. Hvis tallet er 0,00 betyr det at færre enn 0,00 søk (f.eks. 0,001) har ført til et klikk på en av innførslene i trefflista. De som har brukt søkebegrepet kan imidlertid ha valgt å avgrense søket (gjøre et nytt søk) før de besøkte en innførsel

Den nederste tabellen viser:

 • Totalt antall søk
 • Prosentvis andel av det totale antall søk. Denne vil være 100 % hvis utvalget er satt til Totalt
 • Gjennomsnittlig antall sidevisninger pr. søk

Søkestatistikk for dette institusjonsarkivets startside

I institusjonsarkivets startside vil Søkestatistikk vise de 10 mest brukte søketermene for søk i institusjonsarkivets startside. Dvs for søk gjort mens institusjonens navn sto foran Søk i navigasjonsstien under toppbanneret. Den øverste tabellen viser:

 • Søketerm. Er denne blank betyr det søk gjort ved klikk på knappen SØK uten at det er lagt inn noe søkebegrep. Et blankt søk gir en treffliste med alt innhold i arkivet, dvs alle delarkiv, samlinger og innførsler
 • Antall søk gjort med søketermen
 • Søketermens prosentvise andel av det totale antall søk
 • Antall sidevisninger pr. søk, dvs antall sider besøkt etter bruk av søketermen. Hvis tallet er 0,00 betyr det at færre enn 0,00 søk (f.eks. 0,001) har ført til et klikk på en av innførslene i trefflista. De som har brukt søkebegrepet kan imidlertid ha valgt å avgrense søket (gjøre et nytt søk) før de besøkte en innførsel

Den nederste tabellen viser:

 • Totalt antall søk
 • Prosentvis andel av det totale antall søk. Denne vil være 100 % hvis utvalget er satt til Totalt
 • Gjennomsnittlig antall sidevisninger pr. søk

Søkestatistikk for dette delarkivets startside

I startsiden til et delarkiv vil Søkestatistikk vise de 10 mest brukte søketermene for søk gjort i delarkivets startside. Dvs for søk gjort mens delarkivets navn sto foran Søk i navigasjonsstien under toppbanneret. Den øverste tabellen viser:

 • Søketerm. Er denne blank betyr det søk gjort ved klikk på knappen SØK uten at det er lagt inn noe søkebegrep. Et blankt søk gir en treffliste med alt innhold i delarkivet, dvs ev. delarkiv under delarkivet, alle samlinger og alle innførsler
 • Antall søk gjort med søketermen
 • Søketermens prosentvise andel av det totale antall søk
 • Antall sidevisninger pr. søk, dvs antall sider besøkt etter bruk av søketermen. Hvis tallet er 0,00 betyr det at færre enn 0,00 søk (f.eks. 0,001) har ført til et klikk på en av innførslene i trefflista. De som har brukt søkebegrepet kan imidlertid ha valgt å avgrense søket (gjøre et nytt søk) før de besøkte en innførsel

Den nederste tabellen viser:

 • Totalt antall søk gjort i delarkivets startside
 • Prosentvis andel av det totale antall søk. Denne vil være 100 % hvis utvalget er satt til Totalt
 • Gjennomsnittlig antall sidevisninger pr. søk

Søkestatistikk for denne samlingens startside

I startsiden til en samling vil Søkestatistikk vise de 10 mest brukte søketermene for søk gjort i denne samlingens startside. Dvs for søk gjort mens samlingens navn sto foran Søk i navigasjonsstien under toppbanneret. Den øverste tabellen viser:

 • Søketerm. Er denne blank betyr det søk gjort ved klikk på knappen SØK uten at det er lagt inn noe søkebegrep. Et blankt søk gir en treffliste med alt innhold i samlingen, dvs alle innførsler.
 • Antall søk gjort med søketermen
 • Søketermens prosentvise andel av det totale antall søk
 • Antall sidevisninger pr. søk, dvs antall sider besøkt etter bruk av søketermen. Hvis tallet er 0,00 betyr det at færre enn 0,00 søk (f.eks. 0,001) har ført til et klikk på en av innførslene i trefflista. De som har brukt søkebegrepet kan imidlertid ha valgt å avgrense søket (gjøre et nytt søk) før de besøkte en innførsel

Den nederste tabellen viser:

 • Totalt antall søk gjort i samlingens startside
 • Prosentvis andel av det totale antall søk. Denne vil være 100 % hvis utvalget er satt til Totalt
 • Gjennomsnittlig antall sidevisninger pr. søk

Statistikk for arbeidsflyt (Workflow Statistics)

Statistikk for arbeidsflyt er kun tilgjengelig for administratorer. Det du får se er antall for de ulike handlingene som har blitt utført for å publisere innførsler registrert i samlinger med arbeidsflyt. Hva du får se når du klikker på Statistikk for arbeidsflyt vil være avhengig av hvilken side du er inne i.

Tips: I utgangspunktet er utvalget alle arbeidsflythandlinger gjort fra og med 1. mars 2014, dvs Totalt. I nedtrekksmenyen øverst på siden kan du velge å avgrense utvalget til Siste måned, Siste 6 måneder eller Siste år, fra dagens dato.

Statistikk for arbeidsflyt i alle institusjonsarkiv (Alle institusjoner)

I den felles startsiden med lenker til alle institusjonsarkiv vil Statistikk for arbeidsflyt vise de 10 mest utførte handlingene på tvers av alle. Hvilket trinn i en arbeidsflyt som har blitt utført blir vist til venstre, og antall ganger handlingen har blitt utført blir vist til høyre.

Statistikk for arbeidsflyt i dette institusjonsarkivet

I institusjonsarkivets startside vil Statistikk for arbeidsflyt vise de 10 mest utførte handlingene i samlingene i dette institusjonsarkivet. Hvilket trinn i en arbeidsflyt som har blitt utført blir vist til venstre, og antall ganger handlingen har blitt utført blir vist til høyre.

Tips: meldingen «Ingen arbeidsflytstatistikk er tilgjengelig for den valgte perioden» betyr at dette institusjonsarkivet ikke har samlinger med arbeidsflyt.

Statistikk for arbeidsflyt i dette delarkivet

I delarkivets startside vil Statistikk for arbeidsflyt vise de 10 mest utførte handlingene i samlingene i dette delarkivet. Hvilket trinn i en arbeidsflyt som har blitt utført blir vist til venstre, og antall ganger handlingen har blitt utført blir vist til høyre.

Tips: meldingen «Ingen arbeidsflytstatistikk er tilgjengelig for den valgte perioden» betyr at dette delarkivet ikke har samlinger med arbeidsflyt.

Statistikk for arbeidsflyt i denne samlingen

I samlingens startside vil Statistikk for arbeidsflyt vise de 10 mest utførte handlingene i denne samlingen. Hvilket trinn i samlingens arbeidsflyt som har blitt utført blir vist til venstre, og antall ganger handlingen har blitt utført blir vist til høyre.

Tips: meldingen «Ingen arbeidsflytstatistikk er tilgjengelig for den valgte perioden» betyr at denne samlingen ikke har arbeidsflyt.

Filtrering av trafikk fra kjente roboter/spidere

Innholdet i institusjonsarkivene blir indeksert av en rekke søkemotorer. F.eks. Google, Baidu (Kinas svar på Google), Yandex (russisk), Yahoo og Ahrefs m.fl. Trafikk fra kjente roboter og spidere blir ikke telt med hverken i besøksstatistikk eller i søkestatistikk. For å filtrere vekk denne trafikken brukes åpent tilgjengelige lister med IP-adresser til kjente roboter og spidere.

Besøk i institusjonsarkivet som skyldes at brukere har funnet fram til innhold i institusjonsarkivet ved bruk av Google eller andre søkemotorer teller med i statistikken.

Tips: innhold skrevet på norsk kan være av stor interesse og vil kunne leses av brukere som ikke forstår norsk pga gode oversettingsmuligheter bl.a. ved direkte oversetting i enkelte nettlesere.